Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Měkké a manažerské dovednosti – technická angličtina a koučink v českém jazyce

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 08. 2020 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 373 000 Kč

 
04. 08. 2020

Rozvoj nástrojů strategického řízení ve městě Mnichovo Hradiště – dokumenty pro správu veřejné zeleně a osvětlení

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 08. 2020 15:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 258 750 Kč

 
04. 08. 2020

Evaluace projektu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 3“

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 08. 2020 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 239 669 Kč

 
04. 08. 2020

PVZ firmy Dopravní podnik města Ústí nad Labem

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 08. 2020 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 832 369,8 Kč

 
31. 07. 2020

Posílení strategického řízení a nákup nástrojů komunikace s občany ve městě Kunovice

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 08. 2020 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 625 000 Kč

 
31. 07. 2020

AFC Servis DC a.s. – podnikové vzdělávání

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 08. 2020 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 893 400 Kč

 
30. 07. 2020

Posílení strategického řízení ve městě Olešnice

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 08. 2020 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 070 000 Kč

 
30. 07. 2020

Vzdělávání zaměstnanců VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 08. 2020 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 539 580 Kč

 
29. 07. 2020

Profesní vzdělávání zaměstnanců členů Informační technologie z.s. II.

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 08. 2020 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 971 000 Kč

 
29. 07. 2020

Audit zpracování ochrany osobních údajů pro Město Kladno II.

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 08. 2020 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 865 000 Kč

 
29. 07. 2020

Zvyšování odbornosti zaměstnanců poskytujících sociální služby

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 08. 2020 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 171 900 Kč

 
29. 07. 2020

Audit ústavních prvků v sociálních službách v Kraji Vysočina

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 08. 2020 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 487 000 Kč

 
29. 07. 2020

Vzdělávání zaměstnanců v OPHTHA TRADE

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 08. 2020 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 001 832 Kč

 
29. 07. 2020

Další vzdělávání zaměstnanců firmy EuroAgentur Hotels & Travel

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 08. 2020 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 965 100 Kč

 
28. 07. 2020

ZPRACOVÁNÍ PASPORTŮ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ PRO OBCE ČERNÝ DŮL, HORNÍ MARŠOV A MLADÉ BUKY

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 08. 2020 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 700 000 Kč

 
28. 07. 2020

Výběr dodavatele vzdělávacích kurzů se zaměřením na Leadership

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 08. 2020 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 630 521 Kč

 
28. 07. 2020

Podpora koordinovaného využívání dobrovolníků v oblasti sociální integrace

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 08. 2020 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 880 991 Kč

 
27. 07. 2020

Zajištění odborných specifických činností pro rodiny s dětmi v evidenci OSPOD "Multidisciplinární spolupráce v Moravskoslezském kraji"

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 08. 2020 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 935 000 Kč

 
27. 07. 2020

Efektivní veřejná správa města Miroslavi – Strategie řešení likvidace balastních a dešťových vod

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 08. 2020 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 867 769 Kč

 
24. 07. 2020

Vzdělávání pro zaměstnance společnosti Volvo Group Czech Republic, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 08. 2020 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 711 000 Kč

 
24. 07. 2020