Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Zajištění vzdělávání pro ARMATURY Group a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 05. 06. 2020 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 626 640 Kč

 
25. 05. 2020

Vzdělávání zaměstnanců společnosti MediaCall, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 05. 06. 2020 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 974 000 Kč

 
22. 05. 2020

Územní koncepce pro město Hanušovice

Lhůta pro podávání nabídek: 01. 06. 2020 08:05
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 178 247,93 Kč

 
21. 05. 2020

Vzdělávání zaměstnanců firmy Bombardier Transportation Czech Republic a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 01. 06. 2020 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 480 000 Kč

 
21. 05. 2020

Vzdělávání zaměstnanců ČSAD Liberec, a.s._II

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 06. 2020 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 969 000 Kč

 
21. 05. 2020

Vzdělávání zaměstnanců ARRIVA MORAVA a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 06. 2020 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 947 000 Kč

 
20. 05. 2020

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova - Podnikové vzdělávání II.

Lhůta pro podávání nabídek: 01. 06. 2020 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 200 000 Kč

 
20. 05. 2020

Zlepšování dovedností zaměstnanců pro Lepší zítřky

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 06. 2020 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 327 626,03 Kč

 
20. 05. 2020

Vzdělávání zaměstnanců ZPS - SLÉVÁRNA, a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 06. 2020 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 440 000 Kč

 
14. 05. 2020

Vzdělávání zaměstnanců SAFINA, a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 26. 05. 2020 08:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 911 000 Kč

 
14. 05. 2020

Rekvalifikační kurzy pro ÚP ČR - Pardubický kraj VIII

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 06. 2020 08:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 19 356 000 Kč

 
13. 05. 2020

Zajištění vzdělávání pracovníků ve společnosti LUKO STROJÍRNY s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 27. 05. 2020 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 648 000 Kč

 
13. 05. 2020

Zajištění vzdělávání pracovníků ve společnosti TOPEK, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 05. 2020 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 528 000 Kč

 
13. 05. 2020

Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti THERMONT, spol. s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 25. 05. 2020 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 588 266,67 Kč

 
13. 05. 2020

Vzdělávání zaměstnanců firmy VARIEL, a.s. II

Lhůta pro podávání nabídek: 25. 05. 2020 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 119 700 Kč

 
13. 05. 2020

GENEREL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ VE MĚSTĚ HODONÍNĚ

Lhůta pro podávání nabídek: 25. 05. 2020 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 362 500 Kč

 
07. 05. 2020

Pasportizace vinných sklepů a majetku na území obce Vrbice II

Lhůta pro podávání nabídek: 25. 05. 2020 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 250 082 Kč

 
07. 05. 2020

Vzdělávání zaměstnanců II

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 05. 2020 09:30

 
07. 05. 2020

Dodávka IT techniky pro projekty společnosti bfz o.p.s. – opakovaná výzva

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 05. 2020 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 475 993 Kč

 
07. 05. 2020

Strategie rozvoje obcí Mikroregionu Sokolov – východ

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 05. 2020 09:55

 
07. 05. 2020