Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Zajištění vzdělávání pro CIKAUTXO CZ s.r.o. II

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 02. 2021 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 300 333 Kč

 
02. 02. 2021

Generel dopadu velkých dopravních infrastrukturních staveb v Pardubickém kraji na silnice II. a III. třídy ve vlastnictví Pardubického kraje

Lhůta pro podávání nabídek: 05. 03. 2021 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 650 000 Kč

 
01. 02. 2021

Pořízení pasportů a strategie rozvoje mikroregionu Dolní Poolšaví

Lhůta pro podávání nabídek: 24. 02. 2021 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 610 000 Kč

 
01. 02. 2021

Vzdělávání zaměstnanců – FOXCONN CZ s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 02. 2021 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 676 670 Kč

 
28. 01. 2021

Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje II - dílčí část 6 – Zajištění analytických podkladů pro tvorbu plánu rozvoje služeb sociální prevence a souvisejících aktivit na území ORP Hradec Králové (zajištění analytických podkladů pro tvorbu plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb a rozvoje v oblasti dostupného bydlení se sociálním aspektem na území města Hradec Králové)

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 02. 2021 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 250 000 Kč

 
26. 01. 2021

Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje II - dílčí část 5 - Zajištění analytických podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb – Nové Město nad Metují (Analýza využití služeb pro rodiny s dětmi)

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 02. 2021 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 90 000 Kč

 
26. 01. 2021

Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje II - dílčí část 4 - Zajištění analytických podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb – Nové Město nad Metují (Analýza potřeb na území obcí PO1 ve správním území Nového Města nad Metují)

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 02. 2021 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 97 500 Kč

 
26. 01. 2021

Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje II - dílčí část 3 - Průzkum potřeb obyvatel Náchoda v oblasti sociálních služeb a návazného bydlení

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 02. 2021 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 126 000 Kč

 
26. 01. 2021

Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje II - dílčí část 2 - Analýza využití odlehčovacích služeb na území Náchodska

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 02. 2021 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 52 500 Kč

 
26. 01. 2021

Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje II - dílčí část 1 - Zajištění/pořízení koncepčních podkladů pro naplňování plánu rozvoje sociálních služeb Města Broumov

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 02. 2021 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 50 000 Kč

 
26. 01. 2021

Zajištění vzdělávání pro DGS Druckguss Systeme s.r.o. II

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 02. 2021 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 208 440 Kč

 
25. 01. 2021

Evaluace projektu Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy na roky 2019-2022 – reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/0011073

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 02. 2021 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 825 000 Kč

 
25. 01. 2021

Projekce tematických filmů v rámci projektu „Žít normálně“

Lhůta pro podávání nabídek: 01. 02. 2021 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 991 735,54 Kč

 
21. 01. 2021

Zajištění vzdělávání pro KWD Bohemia, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 01. 02. 2021 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 422 269 Kč

 
21. 01. 2021

Evaluace projektů - dílčí část 4 - Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji VII

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 02. 2021 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 289 256 Kč

 
21. 01. 2021

Evaluace projektů - dílčí část 3 - Komunitní služby pro osoby se zdravotním postižením v Královéhradeckém kraji

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 02. 2021 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 413 223 Kč

 
21. 01. 2021

Evaluace projektů - dílčí část 2 - Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VI

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 02. 2021 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 743 801 Kč

 
21. 01. 2021

Evaluace projektů - dílčí část 1 - Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje II

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 02. 2021 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 495 867 Kč

 
21. 01. 2021

Podnikové vzdělávání ve společnosti SAXANA GROUP

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 02. 2021 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 000 000 Kč

 
20. 01. 2021

Vzdělávání zaměstnanců města Bučovice zařazených do městského úřadu - část B

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 02. 2021 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 455 073,55 Kč

 
20. 01. 2021