Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

S TÁTOU MĚ BAVÍ SVĚT

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 02. 2018 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 720 000 Kč

 
09. 02. 2018

Vzdělávání členů Global Innovation Technologies z.s. - II

Lhůta pro podávání nabídek: 26. 02. 2018 15:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 318 444 Kč

 
08. 02. 2018

Školení zaměstnanců společnosti ha-vel internet s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 28. 02. 2018 15:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 758 411,67 Kč

 
08. 02. 2018

Vzdělávání členů zaměstnanců OHK Opava – účetní kurzy

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 02. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 210 000 Kč

 
07. 02. 2018

Školící manuály pro kurz ATLS 2

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 02. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 750 000 Kč

 
07. 02. 2018

Vzdělávání členů Global Innovation Technologies z.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 02. 2018 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 318 444 Kč

 
07. 02. 2018

Podnikové vzdělávání zaměstnanců P R O M O N T, a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 02. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 600 000 Kč

 
06. 02. 2018

Dodávka školení pro zaměstnance ZAPA beton a.s. - opakované VŘ

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 02. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 833 695 Kč

 
06. 02. 2018

Rekvalifikační kurzy

Lhůta pro podávání nabídek: 26. 02. 2018 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 900 000 Kč

 
06. 02. 2018

Vzdělávání zaměstnanců společnosti GASSPO, spol. s r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 02. 2018 08:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 152 836 Kč

 
06. 02. 2018

Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti KOITO CZECH

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 02. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 052 100 Kč

 
02. 02. 2018

Nákup spotřebního materiálu a hmotného majetku pro aktivity MA21 – opakované zadání

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 02. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 684 069 Kč

 
02. 02. 2018

Dodávka grafických, marketingových a mediálních služeb v rámci projektu „Čas pro ČAS“, reg. č. CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001893

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 02. 2018 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 595 000 Kč

 
02. 02. 2018

Evaluace projektů Na správnou cestu! II, Křehká šance II a Proč zrovna já? II

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 02. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 850 000 Kč

 
02. 02. 2018

1. Odborné školení TPV2000 2. Ćtení a kreslení technické dokumentace ( se zaměřením na Solid Edge)

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 02. 2018 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 507 200 Kč

 
02. 02. 2018

IS pro kovoobrábění

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 02. 2018 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 168 000 Kč

 
01. 02. 2018

POVEZ II – Vzdělávání zaměstnanců TESCO SW a.s. v oblasti IT IV

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 02. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 201 500 Kč

 
01. 02. 2018

Kurzy českého jazyka pro cizince

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 02. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 3 123 966 Kč

 
31. 01. 2018

Vzdělávací aktivity v oblasti softskills

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 02. 2018 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 512 000 Kč

 
31. 01. 2018

Vzdělávání zaměstnanců Krajského úřadu Ústí nad Labem - rozvojový program pro vedoucí pracovníky

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 03. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 825 000 Kč

 
30. 01. 2018