Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Pracovník zabezpečovací techniky

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 08. 2018 08:55
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 840 000 Kč

 
23. 07. 2018

Analýza stávajícího stavu vzniku a dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů, doporučení změn, doložení souladu s doporučenými standardy

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 08. 2018 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 680 000 Kč

 
23. 07. 2018

Efektivní MČ Praha 12 - část B: Posouzení shody systému řízení kvality Úřadu městské části Praha 12 s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 08. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 150 000 Kč

 
23. 07. 2018

Vzdělávací aktivita Montér strojů a zařízení

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 08. 2018 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 320 000 Kč

 
23. 07. 2018

Základní stupeň k získání licence CPL

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 08. 2018 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 365 000 Kč

 
20. 07. 2018

NCO NZO Brno - zajištění Evaluace projektu Vzdělávání pro praxi

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 08. 2018 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 495 850 Kč

 
20. 07. 2018

Speciální stroje na zpracování ovoce a další vybavení pro environmentální sociální podnik Biobýt Část 5: Nádoby na zpracování ovoce Část 6: Skladovací a manipulační vybavení Část 7: Stoly, dřezy, regály a další nábytek Část 8: Bílá elektronika a nástroje Část 9: Výpočetní a komunikační technika

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 08. 2018 12:00

 
20. 07. 2018

Strategické plánování města Hlučína

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 08. 2018 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 270 000 Kč

 
20. 07. 2018

MEP - Výcvik na vícemotorové zařízení a CPL (A)

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 08. 2018 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 165 000 Kč

 
20. 07. 2018

Mistr logistiky

Lhůta pro podávání nabídek: 01. 08. 2018 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 980 000 Kč

 
20. 07. 2018

Programování robota KUKA 1 (KRC4)

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 08. 2018 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 672 000 Kč

 
18. 07. 2018

Výběr dodavatele školení v oblasti obecných IT dovedností pro společnost Tauer Group a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 08. 2018 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 96 000 Kč

 
17. 07. 2018

F.X. MEILLER - firemní vzdělávání

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 07. 2018 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 642 558 Kč

 
17. 07. 2018

Informační technologie pro výkonné pracovníky a jejich výstupy nezbytné pro provoz a vedení společnosti

Lhůta pro podávání nabídek: 31. 07. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 170 000 Kč

 
13. 07. 2018

Informační vnitropodnikový systém HELIOS Orange

Lhůta pro podávání nabídek: 31. 07. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 350 000 Kč

 
13. 07. 2018

Vzdělávací aktivita Základní kovoobráběčské práce - akreditovaný kurz MŠMT

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 08. 2018 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 300 000 Kč

 
13. 07. 2018

Čtení a kreslení technické dokumentace (se zaměřením na Solid Edge)

Lhůta pro podávání nabídek: 31. 07. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 200 000 Kč

 
13. 07. 2018

Vzdělávání zaměstnanců společnosti PC HELP, a.s. - specializované IT kurzy

Lhůta pro podávání nabídek: 25. 07. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 985 000 Kč

 
12. 07. 2018

Provedení dotazníkového šetření

Lhůta pro podávání nabídek: 26. 07. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 495 860 Kč

 
11. 07. 2018

Rozšíření stávajícího sociálního zařízení víceúčelového objektu č.p. 134

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 07. 2018 16:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 333 914 Kč

 
10. 07. 2018