Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Základní doporučení

Řízení projektu je administrativně, ale i manažersky náročné. Jsme si této skutečnosti vědomi, a proto hledáme způsoby, jak ze strany poskytovatele náročnost snížit a zároveň Vám poradit, jak se vyhnout všem potenciálním rizikům s realizací projektů spojeným.

Na základě průzkumu spokojenosti a řady evaluačních zpráv intenzivně pracujeme na zjednodušování administrativních procesů. Nejdůležitější změny v metodice závazné pro projekty s právním aktem vydaným po 1. listopadu 2012 nebo pro projekty, které se řídí aktuálními verzemi příruček, naleznete zde.

Soubor se základními doporučeními ke stažení

Přestože se snažíme do změn metodik reflektovat změny v české legislativě, doporučujeme legislativu sledovat a řídit se jí (zejména v případě výběrových řízení a pracovně právních vztahů). Na základě bezprostředních zkušeností našich pracovníků jsme připravili stručná doporučení, jak minimalizovat rizika spojená s realizací projektů financovaných z OP LZZ. Naše doporučení jsou určena jak budoucím potenciálním žadatelům, tak i našim stávajícím příjemcům.