Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Dodávka IT techniky pro projekty společnosti bfz o.p.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 01. 2020 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 475 993 Kč

 
27. 12. 2019

Zajištění vzdělávání pro členy AOBP II

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 01. 2020 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 9 898 841 Kč

 
23. 12. 2019

Výběrové řízení na zajištění vzdělávání zaměstnanců společnosti THERMA FM, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 01. 2020 12:00

 
23. 12. 2019

Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti DREAMland, spol. s r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 01. 2020 10:00

 
23. 12. 2019

Pasportizace VO, kanalizace a veřejné zeleně v obci Hulice a Rýzmburk

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 01. 2020 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 670 000 Kč

 
23. 12. 2019

Pronájem prostor a techniky pro akce projektu NORD II – 2. výzva

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 01. 2020 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 210 743,73 Kč

 
23. 12. 2019

Školení zaměstnanců společnosti STEINEX a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 01. 2020 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 987 000 Kč

 
20. 12. 2019

Školení v oblasti měkkých a manažerských dovedností

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 01. 2020 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 783 000 Kč

 
20. 12. 2019

Školení v oblasti měkkých a manažerských dovedností

Lhůta pro podávání nabídek: 31. 12. 2019 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 900 000 Kč

 
20. 12. 2019

Realizace studií o účinnosti v rámci projektu na správnou cestu! II včetně studie zahraniční praxe týmů pro mládež

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 01. 2020 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 570 000 Kč

 
19. 12. 2019

Audit a návrh standardů poskytování zdravotní péče v pobytových sociálních službách v Kraji Vysočina

Lhůta pro podávání nabídek: 05. 02. 2020 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 470 000 Kč

 
19. 12. 2019

Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti Baloušek, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 01. 2020 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 956 000 Kč

 
19. 12. 2019

Vzdělávání zaměstnanců firmy PSG Construction

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 01. 2020 11:00

 
19. 12. 2019

Vzdělávání zaměstnanců ZAKO Turčín, spol. s r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 01. 2020 10:00

 
19. 12. 2019

TRAVEL FREE – vzdělávání zaměstnanců

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 01. 2020 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 890 000 Kč

 
18. 12. 2019

Genderově senzitivní analýza trhu práce na Děčínsku

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 01. 2020 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 198 000 Kč

 
18. 12. 2019

Vzdělávací kurzy – Filipa PLUS

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 01. 2020 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 900 000 Kč

 
18. 12. 2019

Vývoj, nasazení a správa aplikace pro řízení a správu sociálních služeb a přidruženého webového katalogu

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 01. 2020 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 900 000 Kč

 
18. 12. 2019

Manažerské dovednosti v IT

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 01. 2020 14:00

 
17. 12. 2019

Vzdělávání zaměstnanců Pekárně Šumava a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 01. 2020 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 718 000 Kč

 
16. 12. 2019