Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • Probíhající výzvy
  • Zrušit vše

Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování

Číslo výzvy: 022

Platnost do: 30. 11. 2015 23:59

 
23. 9. 2015

Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

Číslo výzvy: 023

Platnost do: 30. 11. 2015 23:59

 
21. 9. 2015

Výzva na systémové projekty pro ostatní ministerstva

Číslo výzvy: 029

Platnost do: 30. 06. 2017 23:59

 
25. 9. 2015

Úřad vlády ČR (systémové projekty)

Číslo výzvy: 030

Platnost do: 29. 06. 2018 23:59

 
25. 9. 2015

Výzva pro projekty podporující implementaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 - 2020

Číslo výzvy: 019

Platnost do: 31. 12. 2019 23:59

 
31. 8. 2015

Nástroje APZ II

Číslo výzvy: 121

Platnost do: 31. 03. 2021 23:59

 
31. 8. 2015

Zvýšení zaměstnatelnosti cílových skupin na trhu práce

Číslo výzvy: 123

Platnost do: 31. 03. 2021 23:59

 
31. 8. 2015

Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 Praha

Číslo výzvy: 028

Platnost do: 31. 12. 2016 12:00

 
1. 9. 2015

Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 (méně rozvinuté regiony)

Číslo výzvy: 027

Platnost do: 31. 12. 2016 12:00

 
1. 9. 2015

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS II Severozápad – kraje

Číslo výzvy: 116

Platnost do: 31. 12. 2015 23:59

 
1. 9. 2015

Rozvoj služeb zaměstnanosti v rámci Úřadu práce ČR

Číslo výzvy: 011

Platnost do: 01. 03. 2021 23:59

 
26. 8. 2015

Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli

Číslo výzvy: 021

Platnost do: 31. 12. 2020 23:59

 
3. 8. 2015

Výzva pro systémové projekty realizované MPSV - soc. podnikání

Číslo výzvy: 016

Platnost do: 29. 06. 2018 23:59

 
27. 8. 2015

Podpora sociálního podnikání

Číslo výzvy: 015

Platnost do: 30. 11. 2015 23:59

 
17. 8. 2015

Mezinárodní mobilita pro znevýhodněnou mládež

Číslo výzvy: 032

Platnost do: 30. 10. 2015 23:59

 
3. 8. 2015

Budování kapacit a profesionalizace NNO

Číslo výzvy: 031

Platnost do: 31. 12. 2015 23:59

 
3. 8. 2015

Systémové projekty realizované MPSV, ÚMPOD a FDV

Číslo výzvy: 017

Platnost do: 29. 06. 2018 23:59

 
27. 8. 2015

Nástroje APZ

Číslo výzvy: 001

Platnost do: 30. 04. 2016 23:59

 
28. 7. 2015

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS Severozápad v Ústeckém a Karlovarském kraji

Číslo výzvy: 003

Platnost do: 31. 12. 2015 23:59

 
3. 8. 2015

Podpora služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování v Praze

Číslo výzvy: 014

Platnost do: 16. 10. 2015 23:59

 
3. 8. 2015
Je zobrazeno 101 - 120 položek z celkového počtu 129.