Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • Zrušit vše

ZVYŠUJEME KVALITU ŽIVOTA OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A ČLENŮ

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/D5.00059
Datum zahájení: 01. 11. 2014
Datum ukončení: 31. 10. 2015

 
22. 04. 2017
 

Společně za kvalitou péče o duševní zdraví na Jesenicku

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/D5.00003
Datum zahájení: 01. 11. 2014
Datum ukončení: 31. 10. 2015

 
22. 04. 2017
 

Na vlně ADHD

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/D5.00051
Datum zahájení: 01. 11. 2014
Datum ukončení: 31. 10. 2015

 
22. 04. 2017
 

FINANČNÍ PRŮVODCE - Posílení odborných kompetencí sociálních pracovníků pracujících s osobami s duševním onemocněním v aktuálních tématech finanční a občanskoprávní gramotnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/D5.00030
Datum zahájení: 01. 10. 2014
Datum ukončení: 31. 10. 2015

 
22. 04. 2017
 

Vzděláváním ke kvalitě II

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/D5.00034
Datum zahájení: 01. 10. 2014
Datum ukončení: 31. 10. 2015

 
22. 04. 2017
 

Duše

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/D5.00057
Datum zahájení: 01. 11. 2014
Datum ukončení: 31. 10. 2015

 
22. 04. 2017
 

Práh -změna přístupu k lidem s duševním onemocněním v Jihomoravském kraji

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/D5.00031
Datum zahájení: 01. 10. 2014
Datum ukončení: 31. 10. 2015

 
22. 04. 2017
 

Podpora změny způsobu poskytování služby osobám s duševním onemocněním

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/D5.00011
Datum zahájení: 01. 11. 2014
Datum ukončení: 31. 10. 2015

 
22. 04. 2017
 

Vzdělávání jako brána ke změně přístupu k lidem s poruchami autistického spektra

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/D5.00013
Datum zahájení: 01. 11. 2014
Datum ukončení: 31. 10. 2015

 
22. 04. 2017
 

Efektivní řízení úřadu MPSV

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/D4.00005
Datum zahájení: 01. 06. 2014
Datum ukončení: 31. 12. 2015

 
22. 04. 2017
 

Partnerství pro dostupnější služby duševně nemocným v Královéhradeckém kraji

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/D5.00044
Datum zahájení: 01. 11. 2014
Datum ukončení: 31. 10. 2015

 
22. 04. 2017
 

Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/D4.00003
Datum zahájení: 01. 08. 2014
Datum ukončení: 30. 11. 2015

 
22. 04. 2017
 

Neslyšící pracují, kde slyšící znakují

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/D7.00010
Datum zahájení: 01. 11. 2014
Datum ukončení: 30. 11. 2015

 
22. 04. 2017
 

Sociální fond regionu Brdy - Vltava

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/D7.00041
Datum zahájení: 01. 10. 2014
Datum ukončení: 30. 11. 2015

 
22. 04. 2017
 

Šance pro rozvoj

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/D7.00005
Datum zahájení: 01. 12. 2014
Datum ukončení: 30. 11. 2015

 
22. 04. 2017
 

DIALOG - podpora nástrojů pro diversifikaci finančních zdrojů u poskytovatelů sociálních služeb

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/D7.00047
Datum zahájení: 01. 11. 2014
Datum ukončení: 31. 10. 2015

 
22. 04. 2017
 

Remote asistent pro pracovní rehabilitaci osob s těžkým zrakovým postižením

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/D7.00066
Datum zahájení: 01. 12. 2014
Datum ukončení: 31. 10. 2015

 
22. 04. 2017
 

Posílení pracovní integrace osob s mentálním a kombinovaným postižením v Jihočeském kraji

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/D6.00091
Datum zahájení: 01. 11. 2014
Datum ukončení: 31. 10. 2015

 
22. 04. 2017
 

Aktivizace mladých na prahu dospělosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/D7.00056
Datum zahájení: 01. 11. 2014
Datum ukončení: 30. 10. 2015

 
22. 04. 2017
 

Dobří sousedé

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/D7.00017
Datum zahájení: 01. 11. 2014
Datum ukončení: 31. 10. 2015

 
22. 04. 2017