Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Ohýbačka potrubí DN1000mm, 40“

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 05. 2019 18:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 500 000 Kč

 
17. 04. 2019

Evaluace projektu Datová a analytická základna moderního systému péče o duševní zdraví v ČR

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 05. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 495 867,77 Kč

 
17. 04. 2019

Evaluace projektu „QUALITAS PRO PRAXIS 2

Lhůta pro podávání nabídek: 26. 04. 2019 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 330 578,51 Kč

 
15. 04. 2019

Svařovací technika

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 04. 2019 08:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 196 000 Kč

 
15. 04. 2019

NCO NZO Brno – vytvoření výukových videí pro realizaci kurzu SPECIFICKÉ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI V PALIATIVNÍ PÉČI

Lhůta pro podávání nabídek: 25. 04. 2019 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 347 000 Kč

 
12. 04. 2019

„IT SYSTÉM PRO PROJEKT EFEKTIVNÍ SPRÁVA OBCÍ"

Lhůta pro podávání nabídek: 25. 04. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 226 440 Kč

 
12. 04. 2019

Poradenské služby pro společnost BAROQUE při realizaci projektu.

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 05. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 704 000 Kč

 
12. 04. 2019

Zajištění vzdělávání pro Česko-slezská výrobní a.s. II

Lhůta pro podávání nabídek: 25. 04. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 445 200 Kč

 
12. 04. 2019

Zvýšení kvality řízení, lidských zdrojů a efektivity veřejné správy - Žamberk KA02 Zavedení procesního řízení na MěÚ Žamberk

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 05. 2019 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 500 000 Kč

 
11. 04. 2019

Pasporty pro členské obce Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 04. 2019 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 450 600 Kč

 
10. 04. 2019

Dodávka 2 vozidel pro Diecézní charitu Brno

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 04. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 631 912 Kč

 
09. 04. 2019

„Projekt „SMART vzdělávání Městské části Praha 5“ – zajištění vzdělávacích aktivit v rámci KA 6 – Školení „Smart City““

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 04. 2019 15:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 243 388 Kč

 
08. 04. 2019

Tisk podkladů k projektům

Lhůta pro podávání nabídek: 24. 04. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 561 983 Kč

 
08. 04. 2019

Plány rozvoje sportu pro 12 členských ocí Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 04. 2019 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 420 000 Kč

 
08. 04. 2019

Školící manuály pro kurz ATLS 2019

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 04. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 660 045,45 Kč

 
08. 04. 2019

Efektivní aplikace principů age managementu ve společnosti Blue Factory

Lhůta pro podávání nabídek: 24. 04. 2019 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 556 700 Kč

 
05. 04. 2019

Rozvojové aktivity v rámci Age managementu pro SCHENKER spol s r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 04. 2019 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 047 000 Kč

 
05. 04. 2019

Ergonomické audity - Koyo Bearings Česká republika

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 04. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 390 000 Kč

 
04. 04. 2019

Zpracování pasportů města Boskovice

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 04. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 730 000 Kč

 
03. 04. 2019

Nákup spotřebního materiálu k pulsním oxymetrům pro monitoring kyslíkové saturace

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 04. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 600 000 Kč

 
03. 04. 2019