Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Vzdělávání zaměstnanců v 3E PROJEKT, a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 04. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 630 000 Kč

 
23. 03. 2017

Akreditované vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb 2017

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 04. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 289 890 Kč

 
23. 03. 2017

Vzdělávací kurzy pro BAUER TECHNICS a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 04. 2017 12:00

 
22. 03. 2017

Procesní audity - podpora procesů vedoucích k sociálnímu začlenění

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 04. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 720 000 Kč

 
22. 03. 2017

Vzdělávání zaměstnanců ELITEX OK s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 04. 2017 08:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 470 000 Kč

 
22. 03. 2017

Školení v oblasti měkkých a manažerských dovedností

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 04. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 825 200 Kč

 
20. 03. 2017

Zajištění vzdělávání pro MECAPLAST CZ, s.r.o. II

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 04. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 356 800 Kč

 
20. 03. 2017

Podnikové vzdělávání Entry Engineering s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 31. 03. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 350 000 Kč

 
17. 03. 2017

Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě Rožnov pod Radhoštěm - část X.

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 04. 2017 10:00

 
17. 03. 2017

Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě Rožnov pod Radhoštěm - část IX.

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 04. 2017 09:00

 
17. 03. 2017

Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě Rožnov pod Radhoštěm - část VIII.

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 04. 2017 09:00

 
17. 03. 2017

Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě Rožnov pod Radhoštěm - část VII.

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 04. 2017 09:00

 
17. 03. 2017

Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě Rožnov pod Radhoštěm - část VI.

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 04. 2017 09:00

 
17. 03. 2017

Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě Rožnov pod Radhoštěm - část V.

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 04. 2017 09:00

 
17. 03. 2017

Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě Rožnov pod Radhoštěm - část IV.

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 04. 2017 09:00

 
17. 03. 2017

Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě Rožnov pod Radhoštěm - část III.

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 04. 2017 09:00

 
17. 03. 2017

Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě Rožnov pod Radhoštěm - část II.

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 04. 2017 09:00

 
17. 03. 2017

Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě Rožnov pod Radhoštěm - část I.

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 04. 2017 09:00

 
17. 03. 2017

Vzděláváni zaměstnanců VOP GROUP, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 28. 03. 2017 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 885 000 Kč

 
17. 03. 2017

Podnikové vzdělávání BM-BOHEMIAMODELL, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 28. 03. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 750 000 Kč

 
17. 03. 2017