Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Strategické plánování ve městě Libčice nad Vltavou

Lhůta pro podávání nabídek: 28. 11. 2017 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 421 750 Kč

 
13. 11. 2017

Zajištění vzdělávání pro KSR Industrial, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 24. 11. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 480 000 Kč

 
13. 11. 2017

Zajištění vzdělávání pro Window Holding a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 11. 2017 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 195 500 Kč

 
13. 11. 2017

Realizace odborného školení Wonderware SP

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 11. 2017 00:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 215 200 Kč

 
10. 11. 2017

Školení informačních systémů firmy: 1. Nový skladový systém 2. Práce s daty, cloudové úložiště

Lhůta pro podávání nabídek: 27. 11. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 400 000 Kč

 
10. 11. 2017

Rozšíření IT znalostí nových technologií Progress OpenEdge pro zaměstnance společnosti STAPRO s. r. o.

Lhůta pro podávání nabídek: 24. 11. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 250 000 Kč

 
10. 11. 2017

Vzdělávání zaměstnanců - Geis CZ s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 11. 2017 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 511 490 Kč

 
10. 11. 2017

Vzdělávání zaměstnanců:vstřikování plastů

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 11. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 460 000 Kč

 
10. 11. 2017

Rozvoj stávajících nástrojů strategického řízení obce – opakované řízení

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 11. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 564 000 Kč

 
10. 11. 2017

Pořízení technického vybavení pro projekty transformace psychiatrické péče a projekt elektronizace zdravotnictví

Lhůta pro podávání nabídek: 24. 11. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 775 057 Kč

 
10. 11. 2017

Stavební úpravy a změna užívání stavby - Dětská skupina Prťata

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 11. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 000 000 Kč

 
10. 11. 2017

Vzdělávání ve společnosti Dvořák - svahové sekačky s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 11. 2017 14:00

 
10. 11. 2017

Vzdělávání zaměstnanců v oblasti měkkých dovedností

Lhůta pro podávání nabídek: 24. 11. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 350 000 Kč

 
09. 11. 2017

Broušení kovových materiálů - vzdělávání zaměstnanců firmy KOUTECKÝ a SYN s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 11. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 420 000 Kč

 
09. 11. 2017

Výuka angličtiny v oblasti IT

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 11. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 312 000 Kč

 
09. 11. 2017

Odborné kurzy v oblasti IT firmy NIO

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 11. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 711 000 Kč

 
09. 11. 2017

Zajištění vzdělávání pro zaměstnance společnosti BATZ CZECH, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 11. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 330 000 Kč

 
09. 11. 2017

Učit se společně, růst individuálně

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 11. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 759 600 Kč

 
09. 11. 2017

Podnikové vzdělávání zaměstnanců MADEJA sport s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 11. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 580 000 Kč

 
08. 11. 2017

Podnikové vzdělávání zaměstnanců Ing. Petr Madeja

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 11. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 290 Kč

 
08. 11. 2017