Zpět

Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (1)

Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (1)

Číslo: 029

Platnost od: 6. 10. 2022 12:00

Platnost do: 15. 12. 2023 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 6. 10. 2022 12:00

Alokace v Kč: 300 000 000

Poslední aktualizace dat: 8. 7. 2024 10:43:36

Specifický cíl:
  • 2.1 Posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin
    Priorita:
  • Priorita 2 - Sociální začleňování

Operační program: 03 Operační program Zaměstnanost plus

Programové období: 2021-2027

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Příjem žádostí prodloužen do 15. 12. 2023, 12.00 hod, zároveň upravena Příloha č. 3.

Bližší informace k čerpání alokace výzvy najdete v dokumentech diskuzního klubu výzvy č. 029.

Soubory ke stažení:

 

Zápisy z jednání hodnoticí komise:

Semináře pro žadatele:

Semináře pro příjemce:

Odkaz pro vyplnění dotazníku do závěrečné zprávy o realizaci projektu pro výzvu 029 

 


 
Uveřejněno: 6. 10. 2022
 
Aktualizováno: 3. 4. 2024
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel