Zpět

Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (1)

Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (1)

Číslo: 029

Platnost od: 6. 10. 2022 12:00

Platnost do: 15. 12. 2023 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 6. 10. 2022 12:00

Alokace v Kč: 300 000 000

Poslední aktualizace dat: 4. 12. 2023 10:31:14

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Příjem žádostí prodloužen do 15. 12. 2023, 12.00 hod, zároveň upravena Příloha č. 3.

Bližší informace k čerpání alokace výzvy najdete v dokumentech diskuzního klubu výzvy č. 029.

Priorita:

2 Sociální začleňování

Specifický cíl:

2.1 Aktivní začleňovaní

Soubory ke stažení:

 

Zápisy z jednání hodnoticí komise:

Semináře pro žadatele:

Semináře pro příjemce:

Odkaz pro vyplnění dotazníku do závěrečné zprávy o realizaci projektu pro výzvu 029 

 


 
Uveřejněno: 6. 10. 2022
 
Aktualizováno: 30. 11. 2023
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel