Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Zajištění profesního rozvoje členské základny SRTM

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 07. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 225 331 Kč

 
28. 06. 2019

Zajištění profesního rozvoje členské základny APAM

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 07. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 225 331 Kč

 
28. 06. 2019

Zajištění profesního rozvoje členské základny APZS

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 07. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 225 331 Kč

 
28. 06. 2019

Zajištění profesního rozvoje členské základny CDP

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 07. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 225 331 Kč

 
28. 06. 2019

Tvorba formulářů

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 07. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 921 111 Kč

 
28. 06. 2019

Zajištění vzdělávání pro Česko-slezská výrobní a.s. III

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 07. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 419 480 Kč

 
28. 06. 2019

Vzdělávání pro zaměstnance členů spolku Smysl života, z.s.- III.

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 07. 2019 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 72 000 Kč

 
26. 06. 2019

Zajištění komplexních vzdělávacích služeb pro projekt „Vzděláváním k vyšší profesionalizaci ÚMOb MOaP“ – klíčovou aktivitu č. 7 část B

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 07. 2019 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 28 925,62 Kč

 
26. 06. 2019

Vzdělávací aktivity pro OHK Semily III

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 07. 2019 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 950 000 Kč

 
26. 06. 2019

Výběrové řízení na dodavatele vybavení prádelny

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 07. 2019 23:59
Předpokládaná hodnota zakázky: 950 000 Kč

 
26. 06. 2019

Gastro výrobna Náruč

Lhůta pro podávání nabídek: 25. 07. 2019 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 311 610 Kč

 
25. 06. 2019

Efektivní veřejná správa mikroregionu Jilemnicko

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 07. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 990 745 Kč

 
25. 06. 2019

Vzdělávání II v České fotovoltaické asociaci, z. s.

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 07. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 4 681 728 Kč

 
21. 06. 2019

Zajištění marketingových aktivit na podporu náhradní rodinné péče

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 07. 2019 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 392 127 Kč

 
20. 06. 2019

KONTAKT LINET – konzultace pro přípravu specifických školení

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 07. 2019 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 762 000 Kč

 
20. 06. 2019

KONTAKT LINET – prezenční školení

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 07. 2019 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 600 000 Kč

 
20. 06. 2019

„Pasportizace objektů v Aši“

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 07. 2019 12:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 000 000 Kč

 
20. 06. 2019

Ozvučovací technika

Lhůta pro podávání nabídek: 01. 07. 2019 08:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 305 000 Kč

 
20. 06. 2019

Zpracování strategických dokumentů pro město Klatovy

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 07. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 4 974 792 Kč

 
19. 06. 2019

Výběrové řízení na zajištění ubytování, souvisejících služeb a přechodný pronájem objektu pro projekt „PAS-AKTIV – rozvoj podpůrných opatření pro klienty s PAS a problémovým chováním, pečující osoby a personál, reg.č.: CZ.03.2.6.3/0.0/0.0/16_134/0008186

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 07. 2019 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 404 132 Kč

 
19. 06. 2019