Informace z tematického semináře ke komunitní práci ze dne 5. 10. 2023 v Ostravě

Cílem semináře bylo představení tématu komunitní práce, a to i ve vztahu k sociální práci, seznámení s principy a postupy v komunitní práci, provazbou komunitní práce s činností komunitních center, výhodami komunitní práce a prezentace příkladů dobré praxe. Téma komunitní práce prezentovaly PhDr. Melanie Zajacová z MPSV ČR a Mgr. Zuzana Stanková, Ph.D. z Ostravské univerzity, následovaly prezentace příkladů dobré praxe MAS (MAS Frýdlantsko, MAS Brdy-Vltava a MAS Sdružení SPLAV) a diskusní workshopy.

 

Informace ze seminářů pro žadatele a příjemce k výzvě 008

Semináře pro žadatele:

Semináře pro příjemce:

 

Informace ze semináře CLLD v OPZ+
ze dne 2. 6. 2022

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF informovalo o přípravách nového programového období pro CLLD na semináři, který se uskutečnil dne 2. 6. 2022.

Dokumenty ke stažení:

Informace ze semináře CLLD v OPZ+
ze dne 15. 10. 2021

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF informovalo o přípravách nového programového období pro CLLD na semináři, který se uskutečnil dne 15. 10. 2021.

Dokumenty ke stažení:

 

Informace ze semináře CLLD v OPZ+
ze dne 29. 6. 2021

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF informovalo o přípravách nového programového období pro CLLD na semináři, který se uskutečnil dne 29. 6. 2021.

Dokumenty ke stažení: