Příklady dobré praxe MAS

 

Propagační foto

Reportáž o projektu Létající vnučka v ČT 

MAS Slavkovské bojiště NOVÉ!

Propagační foto

Reportáž o projektu Homesharing v Pošumaví 

Homesharing v Pošumaví

Videoreportáž Pekárna Mariánská zahrada (projekt Mariánská zahrada)

Videoreportáž Šicí dílna (projekt Dejme šanci pracovat)

 

Zpravodaj OPZOR - CLLD očima MAS

 

Houbový park - příběh a fotografie projektu

Případové studie dobré praxe Místních akčních skupin zapojených do OPZ

Propagační foto

MAS Brdy-Vltava

Díky podpoře CLLD z OPZ se podařilo MAS dosáhnout pozitivních změn v oblasti dostupnosti a kvality sociálních služeb, podpory zaměstnanosti a sociálního začleňování osob se zdravotním a mentálním postižením. Komunitní centrum Svět dobrých lidí zřízené MAS je příkladem synergie podpory, kde probíhají aktivity a programy pro klienty ze sociální služby Stéblo, seniory z pečovatelské služby, děti (ve spolupráci MAS s OSPOD), setkání MAS s poskytovateli sociálních služeb, atd., nachází se tam šatník a potravinová pomoc pro lidi v nouzi a řada dalších komunitních aktivit.

Propagační foto


MAS Orlicko

Díky podpoře CLLD z OPZ se MAS Orlicko podařilo dosáhnout pozitivních změn na území MAS v oblastech zaměstnanosti, sociálního začleňování, sociálního podnikání a podpořit rodiče během prázdnin. Pomocí aktivit MAS byly v území podpořeny sociální služby, které byly potřeba, ale doposud chyběly. Díky intenzivní komunikaci MAS s krajem se podařilo zajistit dlouhodobou udržitelnost služeb zařazením do základní sítě sociální služeb Pardubického kraje.

Propagační foto


MAS Šumperský venkov

Klíčovými partnery MAS Šumperský venkov pro projekty OPZ jsou poskytovatelé sociálních služeb, škola integrující děti s postižením, sociální podnik a zaměstnanecko-podnikatelské družstvo. MAS zapojuje do aktivit i místní spolky a komunitu. Synergie podpor se projevila v projektu Dostupné sociální poradenství realizovaném v zámku Třemešek, kde působí sdílený sociální pracovník pro 16 obcí. Je to ukázkový příklad propojení investičních i neinvestičních fondů v jednom místě, které se stalo centrem komunity a sociální podpory v území.

 

Projekty realizované v rámci investiční priority 2.3 OPZ: případové studie dobré praxe

 

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY S ČÁPEM

Projekt se zaměřuje na pomoc rodinám v zajištění péče o děti v době letních prázdnin prostřednictvím organizací táborů, na kterých se integrují děti se zdravotním znevýhodněním mezi zdravé vrstevníky. Je součástí promyšleného konceptu komunitních aktivit.

 

KOORDINACE SOCIÁLNÍ PRÁCE V MIKROREGIONU CHOPOS

Díky projektu byla v Posázaví zřízena pracovní pozice a zaměstnán sdílený sociální pracovník a koordinátor sociální práce pro více malých obcí. Významné je posílení kompetencí obcí v přístupu k sociálně slabším a znevýhodněným občanům a zvýšení aktivní participace obcí na řešení jejich situace.

 

KOMUNITNÍ CENTRUM NOVÉ HRADY

Cílem projektu je prostřednictvím realizovaných komunitních aktivit přispět k boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení v regionu Nových Hradů.

 

 

 

SPOLUPRACUJEME SPOLU SE SPLAVEM

Cílem projektu je využít zázemí komunitní zahrady ve prospěch osob sociálně ohrožených (se zdravotním hendikepem a pečujících o osoby blízké) pro integraci do společnosti a na pracovní trh.

 

FARMA U TŘÍ SLUNCÍ

Cílem projektu je podpořit osoby ohrožené na trhu práce prostřednictvím dvou nových pracovních míst na kozí farmě se zkráceným úvazkem a flexibilní pracovní dobou.

Související

 

PROSTUPNÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ

Projekt vznikl s cílem podpořit pomocí prostupného, udržitelného zaměstnání osoby z cílové skupiny mladých nezaměstnaných do 30 let a nezaměstnaných starších lidí nad 50 let.

Související

 

KRÁMEK S DOBROTAMI

Projekt se zaměřuje na rozvoj sociálního podniku, který nabízí vlastní cukrářský a lhůdkářský sortiment a prodej zdravých a přírodních produktů s důrazem na bezobalový prodej.

Související

 

 

PODPORA PEČUJÍCÍCH OSOB V POBESKYDÍ

Projekt nabízí komplexní pomoc osobám pečujícím doma o své blízké. Cílem projektu je, aby se předešlo institucionální péči o osoby závislé tím, že bude podpořena péče v domácnosti.

Související

 

PRÁZDNINY S FANTAZIÍ

Projekt se zaměřuje na pomoc rodičům v péči o děti do 15 let zdravé i s hendikepy formou nepobytových táborů a je provázaný s dalšími projekty na podporu sociálního začleňování.

Související

 

O KROK NAPŘED

Hlavním cílem projektu je usnadnit začlenění do běžného života a společnosti na venkově mladým lidem, kteří opouštějí Dětský domov v Nechanicích po dosažení plnoletosti, a zajistit jejich hladký přechod na trh práce.