Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Dokumenty

Název souboru
Velikost
Stav
Počet stahování
Poslední změna
 • null 01 Evaluační zprávy OPZ
 • null 02 Evaluační plán OPZ
 • null 03 Evaluační podklady OPZ
 • null 04 Evaluation reports OP Emp
 • null 05 Evaluační zprávy OP LZZ
 • null 06 Evaluační plán OP LZZ a dokument VPŘED
 • null 07 Evaluation reports HREOP 2007-2013
 • null 08 Evaluační zprávy OPPA
 • null 09 Evaluační zprávy OP VK
 • null 10 Evaluační zprávy OP RLZ
 • null 11 Evaluační zprávy JPD 3
 • null 12 Evaluační zprávy CIP EQUAL
 • null 13 Roma projects 2004-2006

Veřejný plán řešení evaluačních doporučení

29.4.2016 10:18 PDF Textový soubor

Veřejný plán řešení evaluačních doporučení z evaluací OP LZZ 2009-2010 (dále jen „Plán“) je klíčovým nástrojem pro zapracování evaluačních doporučení z období 2009 – až 1. pol. 2010 do implementačních procesů OP LZZ, příp. jejich zohlednění při přípravě nového programu 2014+. Jeho sestavení vyplývá z usnesení Monitorovacího výboru OP LZZ ze dne 31. 5. 2010.


Cílem Plánu je takové pokračování implementace OP LZZ a nastavení nového programu 2014+, které zohlední všechna přínosná a realizovatelná doporučení nezávislých evaluátorů OP LZZ, předaná ŘO OP LZZ a veřejně publikovaná v rámci evaluačních zpráv na těchto stránkách. Obsahem doporučení jsou konkrétní náměty k pokračujícímu (kontinuálnímu) zkvalitňování implementace OP LZZ a dalšímu zvyšování jeho přínosu pro cílové skupiny v kontextu aktuálního socio-ekonomického vývoje, resp. náměty pro přípravu nového programu 2014+ tam, kde není vhodná či technicky možná aplikace již v současném programovacím období.

Stáhnout soubor (353k)
Staženo 1 275x

Náhled dokumentu

Počet stránek: 35

1   35

Revize dokumentu

Typ Soubor Velikost Vytvořeno Autor
PDF PDF
Veřejný plán řešení evaluačních doporučení
353k 29.4.2016 10:18