Evaluace

Dokumenty
V této složce nejsou žádné dokumenty nebo média.
Jméno Velikost
V této složce nejsou žádné dokumenty nebo média.
V této složce nejsou žádné dokumenty nebo média.

Revize dokumentu

Typ Soubor Velikost Vytvořeno
XLSX XLSX
Předběžné posouzení pilotního využití finančních nástrojů v OPZ - Příloha č. 1 Závěrečné zprávy - Model multiplikace.xlsx
128k 4.1.2018 17:05