GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

1.1 PROFIL SPOLEČNOSTI GAC SPOL. S R. O.

Naše role

Na začátku podzimu roku 2005 byla naše společnost GAC spol. s r. o. Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR pověřena k zajištění výzkumného projektu „Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a komunit v České republice a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti“ (podrobnosti o našich zaměstnancích i realizovaných zakázkách naleznete na www.gac.cz ).

Povinností GAC spol. s r. o. bylo zajištění managementu výzkumného projektu. Ve své gesci jsme měli navržení vhodné metodiky pro jeho realizaci. Zároveň jsme kontrolovali běh projektu v terénu (což obnášelo především každodenní koordinaci práce výzkumníků) a realizovali následnou analýzu shromážděných dat. Ve spolupráci s externími spolupracovníky našeho týmu jsme vypracovali analýzu stavu zpracování krajských dokumentů věnovaných řešení problematiky sociálně vyloučených romských lokalit na krajské úrovni. V neposlední řadě bylo naší další povinností i zpracování zveřejňovaných výstupů, tedy především této interaktivní mapy sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených romských lokalit v ČR, publikace doprovázející tuto mapu a mimo jiné i organizace závěrečné konference pro veřejnost.

Kdo jsme

GAC spol. s r. o. je sociologickou a analytickou společností, která rozvíjí víc jak desetileté profesní zkušenosti společnosti Ivan Gabal Analysis & Consulting. Ve své činnosti se orientujeme primárně na výzkumné a analytické projekty zaměřené na socioekonomický rozvoj regionů za využití prostředků ze strukturálních fondů. Zaměřujeme se na dlouhodobé nestandardní projekty. Věnujeme se zpracování řešení, která vyžadují detailní znalost představ veřejnosti či úrovně veřejné podpory proto, aby mohla být provedena kvalifikovaná rozhodnutí ústící ve stanovení veřejné rozvojové strategie či strategie komunikace.

Mezi naše hlavní klienty patří především subjekty státní správy, tedy jednotlivé resorty, obce, nestátní neziskové organizace, v neposlední řadě i kolegové z komerční sféry. Pracovali jsme například pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo obrany ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Magistrát Města Plzně, Město Jáchymov, Liberecký kraj, Centrum pro komunitní práci, Delegaci Evropské komise v ČR, CzechInvest, Kancelář Summitu NATO v Praze, The British Council atd. Ve Slovenské republice (SR) jsme v minulosti spolupracovali konkrétně například s Ministerstvem obrany SR, Mayer/McCann-Erickson s.r.o., Markant, s.r.o., Petit Press a.s. Bratislava atd.

Mezi významné zakázky, na kterých se společnost GAC v posledních letech podílela, patří například:

1. Kvalita a dostupnost systému služeb pro oběti domácího násilí
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, červenec – listopad 2005
Výzkumný projekt VaV-ZVZ131

Cílem výzkumného projektu bylo zmapování existujících poskytovatelů služeb pro oběti domácího násilí na území celé ČR. Projekt byl rozdělen do dvou fází:

2. Stav naplňování Státní koncepce EVVO ve veřejné správě, se zaměřením na obce s rozšířenou působností
Ministerstvo životního prostředí, červenec – říjen 2005

Kvalitativní výzkum s cílem analýzy naplňování Státní koncepce EVVO na úrovni obcí s rozšířenou působností.

3. Postavení cizinců dlouhodobě žijících v ČR: problémové oblasti a návrh řešení
Ministerstvo práce a sociálních věci ČR,květen – říjen 2004

Studie o podmínkách života cizinců v České republice a v české společnosti.

4. Integrace romské menšiny v Plzni
Magistrát Města Plzně, červen – prosinec 2004

Metodika řešení integrace romské menšiny v Plzni.

5. Studie Programu Regiotram Nisa z hlediska komunikace s veřejností
Liberecký kraj, únor – září 2004

Studie navrhující komunikační strategii vůči veřejnosti i politickým představitelům měst a obcí Libereckého kraje.

6. Analýza spolupráce nestátních neziskových organizací a veřejné správy
Centrum pro komunitní práci, listopad 2002 – duben 2003

Analýza mapující vznik strategických rozvojových dokumentů v krajích ČR (kromě hl. m. Prahy) a na příslušných ministerstvech České republiky.