GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
4.2.2.2 Zkoumané obce

VELIKOST OBCÍ, V NICHŽ SE NACHÁZEJÍ ZKOUMANÉ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ ROMSKÉ LOKALITY, POČET OBYVATEL V OBCÍCH, V NICHŽ SE NACHÁZEJÍ ZKOUMANÉ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ ROMSKÉ LOKALITY

Obrázek 13.

Graf vyjadřuje strukturu obcí, v nichž se nacházejí zkoumané sociálně vyloučené romské lokality z hlediska celkového počtu obyvatel, kteří v těchto obcích žijí. Každá obec, bez ohledu na počet lokalit, které se na jejím území nacházejí, je v grafu zastoupena právě jednou.

EXISTENCE SPECIFICKÉ KONCEPCE INTEGRACE ROMŮ V OBCÍCH, V NICHŽ SE NACHÁZEJÍ ZKOUMANÉ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITY

Obrázek 14.

Graf ukazuje, jaká je situace obcí, na jejichž území se nacházejí zkoumané lokality, z hlediska tvorby specifických koncepcí integrace Romů. Z obcí, které tuto koncepci zpracovanou nemají vyčleňujeme ještě ty, které řeší romskou problematiku jako specifickou součást existujícího (nikoliv připravovaného) komunitního plánování. Každá obec, bez ohledu na počet lokalit, které se na jejím území nacházejí, je v grafu opět zastoupena právě jednou.

OBEZNÁMENOST STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY V OBCÍCH, V NICHŽ SE NACHÁZEJÍ ZKOUMANÉ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ ROMSKÉ LOKALITY S FUNGOVÁNÍM ESF

Obrázek 15.

Graf ukazuje, jak různorodá je dosavadní zkušenost obcí, na jejichž území se nacházejí zkoumané lokality, s využíváním prostředků Evropského sociálního fondu a s obeznámeností s jeho fungováním. Každá obec, bez ohledu na počet lokalit, které se na jejím území nacházejí, je v grafu opět zastoupena právě jednou.

EXISTENCE NNO V OBCÍCH, V NICHŽ SE NACHÁZEJÍ ZKOUMANÉ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ ROMSKÉ LOKALITY

Obrázek 16.

Graf poskytuje základní přehled o působení nestátních neziskových organizací, věnujících se romské menšině v obcích, na jejichž území se nacházejí zkoumané vyloučené romské lokality. Nezohledňuje nijak úroveň ani intenzitu práce těchto organizací. Každá obec, bez ohledu na počet lokalit, které se na jejím území nacházejí, je v grafu zastoupena právě jednou.