GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.12.14.2 Lokalita B

[Obec s rozšířenou působností: Teplice]

Lokalita B

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Cihlový dům o čtyřech vchodech
V každém vchodě jsou dva byty o velikosti 1+1.

Poloha lokality v rámci obce

Periferie
Lokalita je situována za obcí. Okolo se nachází pouze charitní objekty a za silnicí stojí průmyslové objekty.

Míra prostorového vyloučení

Jasné
Lokalita je oddělena silnicí a železnicí na kraji obce.
Nejbližší sociálně nevyloučení žijí cca 100 metrů od lokality.
Občanská vybavenost je v dosahu cca do 35 minut chůze.

Stav domu/ů

Solidní
Dům je zvenku oprýskaný.
Kolem domu je nepořádek.
Za objektem jsou kolničky na uskladnění uhlí.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
Topí se tuhými palivy.
Do domu není zaveden plyn.

Vlastník nemovitosti

Obec
Vlastníkem je obec.
Občas se objevují nedoplatky za energie při vyúčtování. V takovém případě je smlouván splátkový kalendář.
Institut zvláštního příjemce je hojně využíván.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováváním
Dům byl postaven před dvanácti lety a měl sloužit jako ubytování pro staré občany, ale vzhledem ke špatné občanské vybavenosti, z toho byly vytvořeny sociální byty pro občany z Krupky. Bydlí zde ovšem také Romové z Fojtovic.
Sociální mobilita nebyla zaznamenána.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

13 857

Odhad počtu romských obyvatel lokality

26 – 50

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

100 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

50 %

Od 16 do 60 let

50 %

Nad 61 let

0 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

Většina

Střední bez maturity

Málo

Střední s maturitou a vyšší

Informace nezjištěna

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

18,40 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

100 %

Formy zabezpečení obživy

Všichni obyvatelé lokality jsou závislí na sociálních dávkách.
Nikdo zde nepracuje, údajně ani „načerno“.
Někteří si přivydělávají sběrem železného šrotu, borůvek, šípků a jablek.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytuje prostituce.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola, zvláštní škola
Celkový počet žáků: 575
Jedna třída v ročníku je speciální.

Odhad podílu romských žáků na škole

25 – 30 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Organizují volnočasové aktivity (kroužky, výměnné pobyty).
Doučování zajišťují individuálně podle potřeby.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.
Město Krupka

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola, zvláštní škola
Celkový počet žáků:360
Speciální třídy jsou v současnosti od 3. do 9. ročníku.

Odhad podílu romských žáků na škole

51 – 60 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Organizují volnočasové aktivity (kroužky).
Spolupracují s Job asistent, s. r. o.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti nemají. Rádi by byli partnery v projektu.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Jsou zřizovateli Domu dětí a mládeže, v rámci kterého funguje Centrum volného času Cvrček nabízející placené volnočasové aktivity (Romové je nenavštěvují).

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Nestátní neziskové organizace

Oblastní Charita Teplice
Thámova 711/20

Aktivity a projekty:
Od roku 2005 provozují 2 městské domy pro sociálně slabé (azylový dům pro matky s dětmi, dům na půl cesty Agapé II.). Tyto domy by měly sloužit jako přechodné ubytování (smlouvy jsou uzavírány na 3 měsíce), v praxi zde ale většina klientů bydlí od zahájení provozu. V zařízení platí přísný řád, v každém domě působí 1 sociální asistent.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktickou zkušenost s přípravou projektu.
Ústecký kraj
Město Krupka

Člověk v tísni – společnost při ČT, o. p. s.

Aktivity a projekty:
Od léta roku 2006 zde budou zajišťovat TSP.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají řadu praktických zkušeností.

O. s. Amare Krupka
Dukelských hrdinů 280

Aktivity a projekty:
Organizují volnočasové aktivity (dříve zajišťovali také doučování)..
Usilují o vznik komunitního centra.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.
O prostředky chtějí žádat v partnerství s dalšími organizacemi z regionu.
MK
MV ČR
OSF

Jiný subjekt

Job asistent, s. r. o.
Karla Čapka 296

Aktivity a projekty:
Za intenzivní spolupráce s Úřadem práce v Teplicích realizují projekt “Regionální vzdělávací informační centrum“. Cílem projektu je podpořit nejhůře umístitelné skupiny uchazečů o zaměstnání (mimo jiné mladé Romy).
Setkávají se s nezájmem Romů, takže zřejmě nebudou schopni v praxi dodržet plánovaný počet účastníků této cílové skupiny.
Spolupracují na projektech:
i) „Návrat do práce – Ústecký kraj“ (s cílovou skupinou dlouhodobě nezaměstnaných do 25 let)
ii)„Motivace a práce“ (spolu s Českým institutem interních auditorů). Cílem je vedle zprostředkovávání zaměstnání také motivace žáků ZŠ k dokončení vzdělání a k dalšímu vzdělávání.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Mají několik praktických zkušeností (např. s OP RLZ).
Phare