GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.11.18.1 Lokalita A

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Čtyři dřevěné domky (Vstupní část domů je zděná, hlavní obytná část je zvenku dřevěná.)
Byty 3+1

Poloha lokality v rámci obce

Periferie
Lokalita se nachází za hranicemi města, cca 1 km od okrajových rezidenčních zón.

Míra prostorového vyloučení

Jasné
Lokalita je ohraničena z jedné strany pozemkem soukromé firmy, z druhé strany silnicí. Za tou se nachází ruiny statku, k němuž domky dříve patřily.
Nejbližší sociálně nevyloučení obyvatelé žijí zhruba 400 metrů od objektů.
Většina základních služeb se nachází ve městě, což je minimálně 30 minut pěšky, neboť v lokalitě nestaví žádný z autobusů městské hromadné dopravy. Zastavuje zde pouze meziměstský autobus, ale ten jezdí velmi zřídka.

Stav domu/ů

Špatný
Vzhledem k osobnímu vlastnictví je třeba všechny opravy provádět na vlastní náklady.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Topí se kamny na tuhá paliva.
Do objektu není zavedena teplá voda a plyn.

Vlastník nemovitosti

Jejich obyvatelé
Pozemek, na kterém domky stojí, je doposud vlastnictvím pozemkového fondu.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a „přirozeného“ sestěhování
Domky, coby ubytování pro zaměstnance, patřily dříve zemědělskému družstvu, které se nacházelo v těsné blízkosti (cca 100 m). Zhruba v roce 2003 však byla jeho činnost ukončena a bývalí zaměstnanci si mohli tyto objekty (ve kterých již bydleli) odkoupit do osobního vlastnictví.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

14 976

Odhad počtu romských obyvatel lokality

26 – 50

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

93 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

70 %

Od 16 do 60 let

28 %

Nad 61 let

2 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

99 %

Střední bez maturity

1 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

6, 90 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

100 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Jen někteří pracují, a to zejména „načerno“.
Rozšířený je také sběr železa a barevných kovů.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se vyskytuje lichva a drobné krádeže (jedná se především o drobné krádeže potravin v supermarketech).
Výjimečně se u obyvatel lokality objevují problémy se závislostmi (narkomanie, alkoholismus, gamblerství).

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 590

Odhad podílu romských žáků na škole

Informace nezjištěna
Školu navštěvuje 4 – 5 dětí z lokality (většinou jsou na I. stupni).

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Škola organizuje volnočasové aktivity (kroužky).

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola
Celkový počet žáků: 127

Odhad podílu romských žáků na škole

41 – 50 %

Existence přípravného ročníku

Ne (Škola ho plánuje v nejbližší době otevřít.)

Aktivity a projekty

Na škole působí 1 asistent pedagoga.
Organizují volnočasové aktivity (kroužky, e-learning).
Zajišťují individuální doučování.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpat prostředky z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány žádné specifické projekty a aktivity.
Mají v plánu zřídit azylový dům pro matky s dětmi.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají. Vyčlenili nicméně zaměstnance na psaní projektů.

Nestátní neziskové organizace

Člověk v tísni – společnost při ČT, o. p. s.
Kladno

Aktivity a projekty:
Společnost Člověk v tísni externě spolupracuje se sociálním odborem. Podílí se zejména na řešení bytové problematiky. TSP ve Slaném v menší míře (několik jednotlivých klientů).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti mají bohaté.

Jiný subjekt

Dům dětí a mládeže „Ostrov“
Třebízského 163

Aktivity a projekty:
Klub nabízející spontánní aktivity. Navštěvuje ho 80 % romských dětí ze Slaného z různých lokalit.
Zřizovatelem je Středočeský kraj.
Financování:
Informace nezjištěna