GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.4.8 Nová Ves

[Obec s rozšířenou působností: Sokolov]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Dvě třípatrové bytovky

Poloha lokality v rámci obce

Centrum

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Obec je odříznutá od ostatních větších obcí.
Občanská vybavenost nedostatečná pro všechny obyvatele obce.
V obci samotné je jen jeden konzum (s vysokými cenami a malým sortimentem). Vše ostatní je ve 12 km vzdáleném Horním Slavkově. Dopravní obslužnost je špatná, zvláště v zimním období.
Veřejná doprava jezdí 3x denně tam a zpět.

Stav domu/ů

Solidní
Kvalita domů je slušná. Elektřina, voda i odpady fungují. Chodby a některé vchody jsou ve špatném stavu. Stav jednotlivých bytů se liší podle majitele, některé jsou zchátralé.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
Topí se tuhými palivy.

Vlastník nemovitosti

Obec

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováváním z jiných částí obce či okolních obcí
Většina obyvatel obce zde žije dlouhodobě (jedná se o bývalé zaměstnance zdejšího statku). V případě obyvatel lokality nelze vždy jasně určit, zda podléhali řízeným přesunům či zda migrovali spontánně. V roce 2005 bylo do lokality nastěhováno několik rodin z jiných obcí v regionu.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

281

Odhad počtu romských obyvatel lokality

76 – 100

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

100 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

35 %

Od 16 do 60 let

55 %

Nad 61 let

10 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

100 %
Převažují absolventi bývalých zvláštních škol, několik osob je negramotných.

Střední bez maturity

0 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

37, 80 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

90 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Někteří příležitostně pracují „načerno“. Shánění práce (legální či nikoli) komplikuje odlehlost obce a její špatná dopravní obslužnost. Někteří obyvatelé si přivydělávají sběrem železa či prodejem stavebního materiálu z opuštěných budov v okolí.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

V lokalitě je provozována lichva. Ojediněle se vyskytuje prodej drog a prostituce. Problémem je rozebírání opuštěných staveb za účelem prodeje stavebního materiálu.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

20 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: Zvláštní škola, program pro pomocné školy a přípravný stupeň pomocných škol
Celkový počet žáků: 69

Odhad podílu romských žáků na škole

41 – 50 %

Existence přípravného ročníku

Ano (žáci z lokality jej ale nenavštěvují)

Aktivity a projekty

Asistent pedagoga pro děti se sociálním znevýhodněním (plný úvazek)

ESF a jiné zdroje financování

Nezjištěno

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: Základní škola
Celkový počet žáků: 255

Odhad podílu romských žáků na škole

11 – 20 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Asistent pedagoga pro děti se sociálním znevýhodněním (od září 2004)
Doučování je zajišťováno podle potřeby v družině – asi 1 hodinu po vyučování (v nižších třídách je vyšší účast, ve vyšších třídách moc nefunguje).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají. Žádali MÚ o člověka, který by se zabýval fundraisingem a projektovým managementem.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne (Obec s rozšířenou působností: Sokolov)

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány žádné specifické projekty.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Nestátní neziskové organizace

O. s. Kotec
Mariánské Lázně

Aktivity a projekty:
Prevence drogové závislosti a streetwork především mezi romskými uživateli drog. Poradenství v několika vybraných lokalitách v kraji.
Financování:
O možnosti čerpat prostředky z ESF nejsou informováni.