GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.4.12.2 Lokalita B

[Obec s rozšířenou působností: Mariánské Lázně]

Lokalita B

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Bytovka o 14 malých bytech (většinou 2+1)

Poloha lokality v rámci obce

Centrum
Bytovka je na kraji osady, ovšem u nádraží (které zde supluje centrum).

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Nejbližší sociálně nevyloučení bydlí ve vzdálenosti cca 50 metrů.
Občanská vybavenost je v dosahu 30 minut chůze.
Vlak do Teplé jezdí cca 5x denně.

Stav domu/ů

Špatný
Byty jsou většinou v solidním stavu. Jen někde je neodborně provedená elektroinstalace a v některých bytech jsou rozbitá okna.
Společné prostory jsou zanedbané, omítky otlučené, nefunguje zde osvětlení. Vchodové dveře jsou vytlučené. Střecha je zatím v pořádku.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Topí se tuhými palivy.
Delší dobu teče jen studená voda (kotel je zničený).
Do objektu není zaveden plyn.

Vlastník nemovitosti

Obec
Obec plánuje prodej bytů jejich současným obyvatelům. Zájem projevily zatím 4 domácnosti.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Dlouhodobě existující lokalita
Všechny lokality v oblasti Teplé byly obývány Romy již před rokem 1989. Po revoluci se transformovala JZD a Romové přišli o práci. Lokality postupně zůstávaly osídleny pouze Romy. Lokalita je relativně stabilní.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

3005
Osada, ve které se nachází lokalita čítá cca 140 obyvatel.

Odhad počtu romských obyvatel lokality

61 – 70

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

100 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

30 %

Od 16 do 60 let

65 %

Nad 61 let

5 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

Informace nezjištěna

Střední bez maturity

Informace nezjištěna

Střední s maturitou a vyšší

Informace nezjištěna

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

17,50 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

95 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Práce je zde obecně špatně dostupná. V sezóně někteří pracují v zemědělství či v lese. Jinak je za prací nutné cestovat do Mariánských Lázní (20 km) či do Karlových Varů (50 km). Někteří si přivydělávají sběrem šrotu, v létě pak sběrem lesních plodů.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Jedinou problémovou činností je sběr šrotu. Ojediněle se vyskytuje gamblerství.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

31 - 40 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 314

Odhad podílu romských žáků na škole

Informace nezjištěna

Existence přípravného ročníku

Ano (od roku 2001) – přednostně přijímány romské děti

Aktivity a projekty

Volnočasové aktivity (kroužky: šachy, volejbal, stolní tenis, dramatický, tanec, rybáři, včelaři)
Doučování nabízejí individuálně podle potřeby (z důvodu časů odjezdů autobusů není dětmi z lokality využíváno).
Vzdělávání dospělých (počítačový kurz pro veřejnost) – účastnili se i Romové

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají. Zpracování projektů považují za příliš komplikované.
Grant od KÚ na pomůcky pro přípravný ročník
Grant od SIPVZ (státní informační politika ve vzdělávání) na počítačové kurzy pro veřejnost

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: praktická škola
Celkový počet žáků: 31

Odhad podílu romských žáků na škole

51 – 60 %

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

Volnočasové aktivity (v rámci družiny)
Doučování zajišťováno individuálně podle potřeby před vyučováním (rodiče nesouhlasili s odpoledním doučováním).
Od příštího roku zde bude možné doplnit si základní vzdělání.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány žádné specifické projekty.

ESF a jiné zdroje financování

O možnostech čerpat prostředky z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají.

Nestátní neziskové organizace

Římskokatolická farnost Toužim

Aktivity a projekty:
nízkoprahový klub na faře (supluje družinu pro starší děti)
3 TSP (s působností v širším regionu), volnočasové aktivity
Financování:
Finanční prostředky čerpají z Phare, dále je podporují Katolická komise pro pastoraci Romů při EU a Papežská konference pro romskou problematiku.
TSP jsou placení jako VPP.