GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.7.6.2 Lokalita B

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita B

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Několik dvoupodlažních domů v jedné ulici
Byty velikosti 1+1 až 3+1, nejčastěji 3. a 4. kategorie.

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Sociálně nevyloučení žijí v okolních domech.
Základní občanská vybavenost je dostupná v centru, což je cca 5 minut pěšky.
V lokalitě je umístěn otočný kamerový systém Městské policie Krnov.

Stav domu/ů

Solidní
V převážné většině domů jsou poničené až zdevastované společné prostory.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Topí se na tuhá paliva a na plyn.
Některé domácnosti jsou vybaveny bojlerem.

Vlastník nemovitosti

Obec

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Dlouhodobě existující lokalita
Zdejší Romy je možné považovat za „starousedlíky“. Do lokality přišli v 50. – 70. letech. Byli zaměstnáni převážně v textilním a v strojírenském průmyslu. Postupem času se neromští obyvatelé vystěhovávali do jiných částí města a byty byly osidlovány výhradně romským obyvatelstvem.
Sociální mobilita nebyla zaznamenána.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

25 442

Odhad počtu romských obyvatel lokality

301 – 350

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

100 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

47 %

Od 16 do 60 let

50 %

Nad 61 let

3 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

Informace nezjištěna

Střední bez maturity

Jednotlivci

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

13,40 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

100 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Příležitostně jsou obyvatelé lokality najímáni externími firmami na výkopové a stavební práce. Někteří příležitosně pracují „načerno“.
Někteří si přivydělávají sběrem železného šrotu a barevných kovů.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Jsou zde významně zastoupeny lichva a krádeže.
Gamblerství, narkomanie a alkoholismus se vyskytují ojediněle.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

91 – 100 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: obecná škola
Celkový počet žáků: 125
Na škole je pouze 1.stupeň.

Odhad podílu romských žáků na škole

81 – 90 %
Škola se postupně stává „romskou“ školou.

Existence přípravného ročníku

Ano (2 třídy)

Aktivity a projekty

Působí zde 3 asistenti pedagoga.
Organizují každodenní doučování v rámci charitního klubu Zvídálek.
Organizují volnočasové aktivity (taneční kroužek, výuka na flétnu, fotbal, plavání, výtvarná výuka, moderní tanec).
Zúčastnili se školení AISIS.
osvěta a besedy.
Pořádají motivační akce pro rodiče, například cvičení pro ženy.
V budoucnu se chtějí soustředit také na vzdělávání dospělých.
Chtějí založit komunitní centrum.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti nemají.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 710

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Na škole působí 1 asistent pedagoga.
Zajišťují doučování.
Organizují volnočasové aktivity.
Pořádají neformální aktivity pro dospělé.
Ve spolupráci s Partners Czech pořádají aktivity pro maminky s dětmi.
Realizují projekt „Gabriel ve škole“, který se snaží podporovat angažovanost mladých lidí v NNO.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti nemají.
Phare

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Koncepce integrace neexistuje a ani se nepřipravuje.
Komunitní plánování je zatím ve fázi příprav. Některé pracovní skupiny jsou již sestaveny. Nespecifikováno, zda se uvažuje o zřízení pracovní skupiny řešící problematiku menšin či Romů.

Funkce romského poradce

Ano

Aktivity a projekty

Od roku 2001 zde působí 2 TSP (dohromady na 1 pracovní úvazek).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.

Nestátní neziskové organizace

Charita Krnov
Hlubčická 297

Aktivity a projekty:
Provozují středisko pro mimoškolní činnost romských dětí „Zvídálek“ (doučování, volnočasové aktivity). Středisko působí přímo v lokalitě A.
Spolupracují s místními školami.
Spolupracují na projektu „Program romské integrace“ (Partners Czech).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.
MPSV
Moravskoslezský kraj
Město Krnov
Nadační zdroje

Armáda spásy
Opavská 26

Aktivity a projekty:
Provozují klub pro maminky s dětmi, v rámci kterého zajišťují semináře a přednášky, poradenství, volnočasové aktivity.
Při Armádě spásy funguje také romská pracovní agentura.
Spolupracují na celokrajském projektu prevence sociálního vyloučení (SROP).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, projekty jsou připravovány centrálně.
MPSV
Město Krnov
vlastní zdroje organizace
aj.

Partners Czech
Praha

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Program romské integrace“ – kooperativní plánování, smírčí rady, koordinace řešení problémů, finanční podpora konkrétních projektů místních subjektů.
Financování:
US AID

Jiný subjekt

Nebyl identifikován žádný další subjekt.