GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.4.3.2 Lokalita B

[Obec s rozšířenou působností: Sokolov]

Lokalita B

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Čtyřpatrový činžovní dům o třech vchodech
Celkem 24 bytů 1+1 a 2+1

Poloha lokality v rámci obce

Centrum
Nedaleko od lokality A (ubytovna)

Míra prostorového vyloučení

Částečné
Dům je ze zadní strany ohraničen stoupajícím svahem, z druhé strany říčkou. Vede k němu neupravená cesta.
Nejbližší sociálně nevyloučení obyvatelé žijí cca 50 metrů od lokality. Občanská vybavenost je v dosahu.

Stav domu/ů

Bezvadný
Kvalita domu je slušná. Výrazně se neliší od okolních domů.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava

Vlastník nemovitosti

Obec
Dům je ve správě soukromé firmy.
Nájemní smlouvy jsou uzavírány na dobu určitou (zpravidla 1 rok).

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a řízeného sestěhovávání
Bytovka postavena v 50. letech.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

5 784

Odhad počtu romských obyvatel lokality

101 – 150

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

100 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

30 %

Od 16 do 60 let

60 %

Nad 61 let

10 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

100 %

Střední bez maturity

0 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

10, 7 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

90 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Někteří příležitostně pracují „načerno“. Někteří si přivydělávají sběrem železa.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

V lokalitě je provozována lichva. Ojediněle se vyskytuje prostituce, narkomanie.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

20 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: Zvláštní škola, program pro pomocné školy a přípravný stupeň pomocných škol
Celkový počet žáků: 69

Odhad podílu romských žáků na škole

41 – 50 %

Existence přípravného ročníku

Ano (žáci z lokality jej ale nenavštěvují)

Aktivity a projekty

Asistent pedagoga (plný úvazek)

ESF a jiné zdroje financování

Nezjištěno

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: Základní škola
Celkový počet žáků: 255

Odhad podílu romských žáků na škole

11 – 20 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Asistent pedagoga (od září 2004)
Doučování je zajišťováno podle potřeby v družině – asi 1 hodinu po vyučování (v nižších třídách je vyšší účast, ve vyšších třídách moc nefunguje).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají. Žádali MÚ o člověka, který by se zabýval fundraisingem a projektovým managementem.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne (Obec s rozšířenou působností: Sokolov)

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány žádné specifické projekty.
Dům dětí a mládeže (příspěvková organizace města) – volnočasové aktivity (děti z lokality se účastní v hojném počtu)

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Nestátní neziskové organizace

O. s. Kotec
Mariánské Lázně

Aktivity a projekty:
Prevence drogové závislosti a streetwork především mezi romskými uživateli drog. Poradenství v několika vybraných lokalitách v kraji.
Financování:
O možnosti čerpat prostředky z ESF nejsou informováni.

O. s. Khamoro
Romské integrační centrum Chodov

Aktivity a projekty:
V roce 2005 zde prováděli monitoring sociální situace (v rámci projektu „Generální projekt na pozdvižení života Romů a integraci romských komunit v Karlovarském kraji“ Romského občanského sdružení Karlovy Vary.
TSP v lokalitě a okolí
Financování:
O možnostech čerpat prostředky z ESF jsou informováni, zkušenosti mají. Mají i zkušenosti s Phare.
Projekt monitoringu situace byl financován z grantového programu Rady vlády pro záležitosti romské komunity.