GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.8.4.2 Lokalita B

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita B

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Jeden dům s jednopokojovými byty (ubytovna pro dlouhodobé neplatiče nájemného)

Poloha lokality v rámci obce

Centrum

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Objekt se nachází v běžné zástavbě, v bezprostřední blízkosti sociálně nevyloučených obyvatel. Vztahy mezi obyvateli jsou špatné.
Občanská vybavenost je dobře dostupná.

Stav domu/ů

Bezvadný
Problémem je přeplňování bytů.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
Sociální zařízení a kuchyňka je společná na patře.

Vlastník nemovitosti

Obec
Veškeré náklady spojené s bydlením jsou hrazeny se souhlasem klienta přímo z dávek na účet příjemce.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováváním
Neplatiči do ubytovny vystěhováváni z různých částí města po soudních exekucích (hlavně z lokality A).
V nejbližší době sem má být nastěhováno nejméně 5 dalších romských rodin.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

19 586

Odhad počtu romských obyvatel lokality

76 – 100

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

80 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

60 %

Od 16 do 60 let

40 %

Nad 61 let

0 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

98 %

Střední bez maturity

2 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZEPČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

9,90 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

99 %

Formy zabezpečení obživy

Všichni obyvatelé jsou závislí na sociálních dávkách.
Někteří si příležitostně přivydělávají „načerno“.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Významně je zde zastoupeno gamblerství.
S tím souvisí také zadlužování u firem půjčujících na vysoký úrok a u lichvářů z Přerova.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

71 – 80 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola
Celkový počet žáků: 106

Odhad podílu romských žáků na škole

41 – 50 %

Existence přípravného ročníku

Ne (Bude se otevírat ve školním roce 2006/7.)

Aktivity a projekty

Organizují volnočasové aktivity.
Působí zde 1 asistent pedagoga.
Realizují projekty „Společně dokážeme víc“, „Nová škola“ (orientován na školní vzdělávací program) a „Za hranice všedních dnů“.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Mají praktické zkušenosti s přípravou projektů („Společně dokážeme víc“ „Nová škola“ – ESF) První projekt však zpracovávala komerční firma.
Město Hranice

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola s rozšířenou výukou PC (na druhém stupni)
Celkový počet žáků: 520

Podíl romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Volnočasové aktivity jsou placené, romské děti je nenavštěvují.
V rámci řešení romské problematiky se rozhodli prosadit romského zástupce do školní rady, což se osvědčilo.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou informováni, praktické zkušenosti nemají.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.
V současné době je ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci Střední Morava připravováno komunitní plánování (dokončeno má být zhruba v roce 2007, romská problematika má být okrajově zahrnuta).

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Od roku 2005 zde působí 1 TSP.
TSP v rámci Domu dětí a mládeže „Domeček“ organizuje volnočasové aktivity, které jsou hojně navštěvovány dětmi z lokalit A i B.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Mají praktické zkušenosti s přípravou projektů (nikoliv však z ESF).
Rada vlády pro záležitosti romské komunity

Nestátní neziskové organizace

Nebyly identifikovány žádné NNO.

Jiný subjekt

Ekoltes Hranice, a. s.
Zborovská 606

Aktivity a projekty:
V rámci projektu „Integrace romských občanů vyloučených z trhu práce ve městě Hranice“ zaměstnávají Romy na VPP a úklidové práce.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s OP RLZ.

Firma Stenera
komerční firma

Aktivity a projekty:
Zaměstnávají 18 Romů v rámci úklidových pracích ve městě.
Financování:
APZ