GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.3.4 Ivanovice na Hané

[Obec s rozšířenou působností: Vyškov]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Dům o dvou bytech
K bydlení jsou využívány i sklepy a prádelna.

Poloha lokality v rámci obce

Centrum
Lokalita je vzdálena cca 5 minut od centra.

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Objekt je součástí běžné zástavby.
Sociálně nevyloučení žijí v těsném sousedství.
Základní občanská vybavenost je dobrá, služby jsou v dosahu deseti minut.

Stav domu/ů

Špatný
Dům má narušenou statiku. V oknech jsou igelity, dům má prasklé zdi, střecha je propadlá.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava částečně chybí
Vodovod neexistuje, voda se čerpá ze studny. Elektřina údajně v havarijním stavu. Topení na pevná paliva.

Vlastník nemovitosti

Obyvatelé
Město dům prodalo za symbolickou cenu.
Pozemek patří nadále obci.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Dlouhodobě existující lokalita
Sociální mobilita nebyla zaznamenána.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

2 875

Odhad počtu romských obyvatel lokality

26 – 50

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

100 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

63 %

Od 16 do 60 let

37 %

Nad 61 let

0 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

95 %

Střední bez maturity

5 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

10,20 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

100 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Někteří obyvatelé lokality příležitostně pracují „načerno“.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojedinělý výskyt krádeží (železo, ovoce).

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

91 – 100 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola, 2 speciální třídy s programem zvláštní školy
Celkový počet žáků: 332

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

3 asistenti pedagoga (plný úvazek, od roku 2001, v rámci projektu „Asistent“)
doučování (zajišťují romští asistenti pedagoga)
Projekt v rámci „Národního programu počítačové gramotnosti“ za podpory Ministerstva informatiky, společnosti Intel a Centra Internetu (práce s PC pro veřejnost, Romové se však neúčastní)

ESF a jiné zdroje financování

Programu rozvoje škol a školských zařízení
Mají informace i praktické zkušenosti s ESF – využili pro vybavení a nákup pomůcek pro speciální třídy

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Zkušenosti s přípravou a realizací infrastrukturně zaměřených projektů.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni.
Dotace od ÚP

Nestátní neziskové organizace

Nebyla identifikována žádná NNO.

Jiný subjekt

Nebyl identifikován žádný další subjekt.