GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.11.6.4 Lokalita D

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita D

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Jednopatrový dům

Poloha lokality v rámci obce

Periferie Objekt se nachází cca 0,5 km od centra města, avšak zcela mimo rezidenční zónu.

Míra prostorového vyloučení

Jasné
Od centra města odděluje lokalitu hlavní silnice a zahrádkářská kolonie.
Nejbližší sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí cca 50 metrů od objektu, nedochází však k žádným vzájemným interakcím.
Většina základních služeb je dostupná cca 2 – 40 minut pěšky.

Stav domu/ů

Špatný
Město uvažuje o demolici objektu a přestěhování jeho obyvatel do jiných lokalit.
Hygienické podmínky jsou nedostačující, dům má navíc narušenou statiku.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Kamna v objektu na tuhá paliva
Objekt má vlastní studnu. Voda rozvedena není, ač přípoj existuje.

Vlastník nemovitosti

Obec
Město, které je vlastníkem objektu, se rozhodlo pro jeho demolici, ta je prozatím odložena. Počítá se se stěhováním obyvatel (o místě se jedná).

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a řízeného sestěhování
Dříve bylo v lokalitě více domů. Po roce 1980 se přistoupilo k demolici většiny z nich. Zůstal pouze jeden.
Kolem roku 1995 sem byli stěhováni první neplatiči.
V současnosti je objekt v havarijním technickém stavu.
Byla zaznamenána migrace obyvatel této lokality (dvě rodiny) do zemí EU (konkrétně do Anglie).

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

9,60 %

Odhad celkového počtu obyvatel lokality

26 – 50

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

100 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

60 %

Od 16 do 60 let

40 %

Nad 61 let

0 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

95 %

Střední bez maturity

5 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

9,60 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

100 %

Formy zabezpečení obživy

Zhruba polovina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Řada obyvatel lokality příležitostně pracuje „načerno“, někteří si přivydělávají sběrem železa a barevných kovů.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde objevují krádeže, prodej drog a lichva. Někteří obyvatelé mají problém s gamblerstvím a alkoholismem.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 358

Odhad podílu romských žáků na škole

11 – 20 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Pořádají volnočasové aktivity pro děti (romští žáci však zájem nejeví).
O asistenty pedagoga nemá škola zájem – obavy z možného zvyšování počtu romských žáků a následného odlivu žáků majoritní společnosti.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola
Celkový počet žáků: 238

Odhad podílu romských žáků na škole

71 – 80 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Na škole působí 3 asistenti pedagoga, kteří zajišťují zájmovou činnost, organizují individuální doučování dle potřeby, navštěvují rodiny, spolupracují s Člověkem v Tísni, pořádají výlety a exkurze (v rámci sociálního programu školy), spolupracují s NNO Rosa (zvýšení komunikačních schopností děti).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Podávali projekt „Napříč školou“ (o podpoře nebylo v době sběru informací rozhodnuto).

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje.
Na začátku července 2005 bylo teprve odsouhlaseno zahájení komunitního plánování. V jeho rámci by měla být věnována pozornost též občanům a skupinám ohroženým sociálním vyloučením.

Funkce romského poradce

Ano

Aktivity a projekty

TSP od roku 2003

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s přípravou projektu např. v rámci SROP.

Nestátní neziskové organizace

Člověk v tísni – společnost při ČT, o. p. s.
Fibichova 1935

Aktivity a projekty:
TSP v několika lokalitách.
Organizuje doučování školních dětí z lokalit dobrovolníky (tento projekt se teprve rozjíždí, zatím mají jen 10 dobrovolníků).
Projekt pracovního poradenství
Financování:
Informovanost o ESF je dobrá. Mají četné praktické zkušenosti s přípravou projektů.

Rosa – sdružení na pomoc ohroženým dětem
Římská 2846

Aktivity a projekty: V několika lokalitách se zabývá předškolní přípravou dětí. Od roku 1996 se podílí na projektu „Péče o děti etnicky a sociálně znevýhodněné – pracují především s předškolními dětmi, volnočasové aktivity.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají.

Střep – české centrum pro sanaci rodiny
Praha

Aktivity a projekty:
Sociální a právní poradenství.
„Víceúrovňový program sociálních služeb pro rodiny s dětmi, které jsou ohroženy odebráním do dětských domovů ze sociálních domovů“
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti mají.

Jiný subjekt

Úřad práce
Kladno

Aktivity a projekty:
standardní rekvalifikační programy a programy přípravy na práci realizované ve všech krajích ČR
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Zkušenosti mají.