GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.12.5.2 Lokalita B

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita B

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Několik panelových domů na sídlišti
Romové tvoří většinu jen v 5 panelových domech.
Byty 1. kategorie

Poloha lokality v rámci obce

Periferie
Sídliště tvoří jižní periferii města (cca 15 minut autobusem od centra).

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Domy v nichž převládají Romové jsou součástí běžné zástavby. Nejbližší sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí v bezprostřední blízkosti (ve stejných i sousedních domech).
Základní občanská vybavenost je v dosahu cca 4 - 15 minut za použití hromadné dopravy.

Stav domu/ů

Bezvadný

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava

Vlastník nemovitosti

Jiné soukromé osoby či firmy
Domy byly původně v majetku města. Byly zde velké problémy s neplatičstvím. V roce 2005 prodalo město domy soukromému majiteli. Bylo vystěhováno několik „problémových“ rodin. Situaci s neplatičstvím se postupně daří řešit.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a řízeného sestěhování
Sídliště bylo vystavěno v 80. letech. Již v té době sem byla nastěhována řada romských rodin. Po r. 1989 sem byli stěhováni Romové ze zbouraných starých domů v různých čtvrtích ve městě.
Stále dochází k migraci Romů z jiných lokalit v Děčíně (rodiny se sem stěhují ke svým příbuzným, v případě, že jsou jim vypovězeny nájemní smlouvy v bytech v jiných částech města).
Řada Romů odešla do Anglie, většinou se vrátili zpět.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

51 820

Odhad počtu romských obyvatel lokality

251 – 300

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

52 %
(Údaj se nevztahuje k celému sídlišti, ale jen k pěti domům, kde žije většina romských rodin.)

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

45 %

Od 16 do 60 let

53 %

Nad 61 let

2 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

75 %

Střední bez maturity

25 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

14,20 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

95 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Práce „načerno“ se zde příliš nevyskytuje. Někteří obyvatelé si přivydělávají dovozem starého nábytku z Německa a jeho následným prodejem.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytuje prostituce a drobné krádeže. Ojediněle se zde vyskytují problémy s gamblerstvím, narkomanií a alkoholismem.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Nízká

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 590
Pro integrované žáky je sestavován individuální vzdělávací program.

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

Na škole působí 1 asistent pedagoga.
Jsou realizovány kurzy nápravy poruch učení.
Škola nabízí řadu volnočasových aktivit (asistent pedagoga vede taneční kroužek, dívčí klub, internet) a doučování.
Funguje zde nízkoprahové centrum „Kamarád“ (viz o. s. Indigo).

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola
Celkový počet žáků: Informace nezjištěna

Odhad podílu romských žáků na škole

Informace nezjištěna

Existence přípravného ročníku

Informace nezjištěna

Aktivity a projekty

Informace nezjištěna

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.
V současné době se v rámci komunitního plánování vypracovává analýza potřeb v sociální sféře, ve které je jedna část věnována menšinám. Funguje zde koordinační skupina Drogově závislí a etnické menšiny.

Funkce romského poradce

Ano (Od roku 2005 funkci na půl úvazku vykonává terénní sociální pracovník.)

Aktivity a projekty

Podporují NNO, které působí v oblasti integrace sociálně vyloučených skupin obyvatel. Ve spolupráci s těmito NNO se připravuje komunitní plán.
Plánují zřízení nízkoprahového zařízení.
Spolupracují s Úřadem práce při realizaci programu „Návrat“ pro mladé, dlouhodobě nezaměstnané.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s EQUAL.
APZ
Phare

Nestátní neziskové organizace

Občanské sdružení Indigo
Havlíčkova 25, Jílové u Děčína

Aktivity a projekty:
Ve spolupráci s DDM provozují v prostorách jedné místní školy nízkoprahové zařízení „Centrum Kamarád“ (pro děti 6 – 15 let). V rámci centra nabízejí volnočasové aktivity a doučování. Docházejí sem romské i neromské děti.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti nemají.
Komunitní nadace Ústí nad Labem
Město Děčín
Sponzorské dary

Charitní sdružení Děčín – Občanská poradna
Husovo nám 99/13 (sídlo)
Palackého 1226/17 (poradna)

Aktivity a projekty:
Poskytují všeobecné sociálně – právní poradenství, provozují poradnu pro zaměstnávání.
Realizuje projekt „Pomozme si navzájem I., II.“, v rámci kterého terénní sociální pracovník dochází do rodin (smlouva o asistenční službě v pěti vybraných romských rodinách).
Dále realizují projekt „Společné soužití“, v rámci kterého je poskytováno poradenství pro romské NNO.
Ve spolupráci s Úřadem práce realizují projekt „Romové chtějí pracovat“ (je do něj zařazeno 79 klientů, zaměstnání našlo 29 osob).
Dále realizují projekt „Poradenství pro nezaměstnané nad 50 let“.
Zajišťují doučování dětí v rodinách.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti mají s OP RLZ.
MPSV
Ústecký kraj
Phare
Úřad práce

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty