GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.11.5 Horní Počáply

[Obec s rozšířenou působností: Mělník]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Dům, resp. zděné torzo s cca 8 dřevěnými přístavky (svým charakterem podobné romským osadám na Slovensku)

Poloha lokality v rámci obce

Centrum

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Nejbližší sociálně nevyloučení obyvatelé žijí v bezprostředním sousedství.
Většina základních služeb je dobře dostupná (1 – 5 minut pěšky, lékař, MŠ, ZŠ, ÚP, pošta 5 – 15 minut autobusem).

Stav domu/ů

Neobyvatelný
Kromě rozpadající se zděné budovy (děravá střecha, uvolněné zdivo) se jedná o dřevěné nezkolaudovatelné přístavky.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Každá obytná jednotka je vybavena kamny na tuhá paliva.
Voda z vodovodní přípojky je rozvedena pouze do zděných objektů. V celém objektu jsou 2 umyvadla, slouží jako zdroj vody pro všechny obyvatele lokality.
Elektřina je částečně k dispozici
U domu je plynová přípojka, ale plyn nebyl připojen.
Za přístavky je dřevěné suché WC (patrně společné pro více rodin).

Vlastník nemovitosti

Obyvatelé lokality

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a „přirozeného“ sestěhování
Zděný dům koupila romská rodina před rokem 1989. Díky přirozenému nárůstu populace a migraci ze Slovenska v 90. letech byly postupně budovány dřevěné přístavky.
Jen velmi ojediněle je zde zaznamenána migrace do jiné sociálně vyloučené lokality v ČR (především Beřkovice).

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

1 130

Odhad počtu romských obyvatel lokality

26 – 50

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

100 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

47 %

Od 16 do 60 let

47 %

Nad 61 let

6 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

100 %

Střední bez maturity

0 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

11,80 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

100 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Někteří jsou najímáni externími podnikateli na sezónní výkopové a drobné stavební práce. Živí se též sběrem železa (rozebírání autovraků), barevných kovů a jablek.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

V lokalitě jsou významně zastoupeny krádeže (autorádia apod.).

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

41 – 50 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 60
Na škole je pouze 1. – 5. ročník.

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Žádné specifické aktivity a projekty neexistují.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program : zvláštní škola, pomocná škola
Celkový počet žáků : 130

Odhad podílu romských žáků na škole

51 – 60 %

Existence přípravného ročníku

Ano (od roku 1997)

Aktivity a projekty


Ve škole je na plný úvazek zaměstnán asistent pedagoga, který působí i v přípravném ročníku.
Probíhá na ní též individuální doučování v rámci tříd.
Škola provozuje bezplatné kroužky (posilování, anglický jazyk, keramika, logopedický kroužek, počítačový kroužek).
Škola zpracovává projekt, který se týká vybavení multifunkční vzdělávací místnosti.
V budoucnosti by se chtěla podílet i na vzdělávání dospělých.

ESF a jiné zdroje financování


O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni.
Díky grantu z PHARE škola vybavila učebnu přípravného ročníku.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Neexistují žádné specifické aktivity a projekty.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají.

Nestátní neziskové organizace

Maltézské sociální centrum
Mělník

Aktivity a projekty:
Sociální centrum mělo na starosti především zřizování a počáteční vedení komunitních center v Horních Počáplech.
Financování:
Grant rozvojové pomoci německé organizace Maltézská pomoc

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.