GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.9.3.1 Lokalita A

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Ubytovna o 37 jednopokojových bytech
Ubytovna s ostrahou, hlídá ji bezpečnostní agentura, kamerový systém.

Poloha lokality v rámci obce

Centrum

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Sociálně nevyloučení bydlí v bezprostředním sousedství.
Základní občanská vybavenost je v dosahu do deseti minut chůze.

Stav domu/ů

Solidní
Ubytovna je po celkové rekonstrukci, nevykazuje známky výraznějšího poškození technického stavu.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
V bytových jednotkách je umyvadlo se studenou vodou. Sprchy fungují na žeton. WC je společné na chodbách.

Vlastník nemovitosti

Obec

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováváním
Ubytovna byla zřízena v roce 2003, kdy sem byli sestěhováni neplatiči z různých částí Pardubic.
Sociální mobilita nebyla zaznamenána.
Lokalita je považovaná za „poslední štaci“.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

88 181

Odhad počtu romských obyvatel lokality

101 – 150

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

85 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

Informace nezjištěna

Od 16 do 60 let

Informace nezjištěna

Nad 61 let

Informace nezjištěna

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

99 %

Střední bez maturity

1 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

6,10 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

99 %

Formy zabezpečení obživy

Převážná většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Několik obyvatel lokality vykonává příležitostnou práci „načerno“

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

V lokalitě nebyly identifikovány problémové jevy.
Problémem je zadlužování u firem půjčujících na vysoký úrok. V několika případech došlo k exekuci majetku.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

71 – 80 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 630

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Nerealizují žádné specifické projekty či aktivity.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 500
Speciální třídy pro děti s poruchami učení.

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Volnočasové aktivity (především sport – děti z lokalit se účastní)
Vzdělávání vybraných pedagogů (Nová škola o. p. s.)

ESF a jiné zdroje financování

Cítí se být dobře informováni, ale přípravu projektů neplánují.

Základní škola C

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola (1 třída)
Celkový počet žáků: informace nezjištěna

Odhad podílu romských žáků na škole

41 – 50 %

Existence přípravného ročníku

Ne (Fungoval zde od roku 1994. Kvůli poklesu počtu romských dětí byl zrušen.)

Aktivity a projekty

Působí zde 1 asistent pedagoga.
„Motivační centrum“ – ve spolupráci s městem 4x ročně otevírají školu pro volně příchozí, aby se mohli rodiče a děti seznámit s prostředím (využívají i někteří rodiče z pardubických lokalit).
Organizují volnočasové aktivity (vaření, šití, PC)
Spolupracují na integračním programu Partners Czech.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola D

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola
Celkový počet žáků: 96

Odhad podílu romských žáků na škole

11 – 20 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Nerealizují žádné specifické aktivity ani projekty.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce je v současnosti zpracovávána. Její schválení je plánováno na rok 2006.

Funkce romského poradce

Ano (plný úvazek)

Aktivity a projekty

Od roku 2001 zde působí 2 TSP (působí ve všech lokalitách v Pardubicích, současně zástupce Darjav).
Od roku 1998 zde funguje Komise pro záležitosti menšin.
Příležitostně zaměstnávají obyvatele některých lokalit na VPP.
Připravují realizaci pilotního projektu „Aktivní bydlení“, jehož cílem je výstavba sociálního bydlení za spoluúčasti budoucích nájemníků formou práce na stavbě.
Jsou partnery v projektu Step by Step „Kukadla“. Projekt má motivovat rodiče k zápisu dětí do MŠ. Byly zřízeny pozice 4 asistentů pedagoga ve 3 MŠ.
Sociální odbor magistrátu provozuje Městské romské středisko, které zajišťuje volnočasové aktivity (taneční a sportovní kroužky, výtvarné a ruční práce), doučování (v českém jazyce a matematice), výchova k hygienickým návykům. Při středisku působí i klub maminek sledující vzdělávací cíle (dovednosti v domácnosti, zvládnutí přípravy dětí na školu apod.).
Na stejné adrese jako středisko funguje také Společenský klub pro romskou mládež ve věku 15 – 26 let. Klub nabízí poradenství, volnočasové aktivity (kulečník, hry, hudba, tanec, PC, sport) a vzdělávání (besedy s odborníky).
V letech 2001 – 2004 realizovali vzdělávací program „Lidé v naší společnosti“ určený pro zaměstnance státní správy a samosprávy, policii a všechny, kteří pracují s menšinami (Součást mezinárodního programu Roma Rights and Access to Justice in Europe, financován britskou vládou).
Koncem roku 2003 byl jako součást programu na podporu Romů, který financuje americká agentura US AID ve spolupráci s Partners Czech, zahájen „Program romské integrace“ s cílem vytvoření smírčích rad a komplexního postupu v řešení, partnerská spolupráce, komunitní plánování – možnost čerpání financí na různé projekty.
Spoluprácují s Univerzitou Pardubice (studenti chodí na praxi do lokalit).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, reálné zkušenosti mají.
Rada vlády pro záležitosti romské komunity

Nestátní neziskové organizace

Darjav o. s.
Husova 1119

Aktivity a projekty:
Zajišťují terénní sociální práci (v lokalitě B), doučování (denně 30 dětí z lokality B), poradenství, volnočasové aktivity pro děti, rekvalifikace na „lektora volného času“ (přímo provázáno s následným zaměstnáním účastníků).
Kroužek „Mladý policista“
Aktivně spolupracují s městem
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti nemají.
MPSV
Rada vlády pro záležitosti romské komunity
Pardubický kraj
Město Pardubice
Úřad práce

Drom
Brno

Aktivity a projekty:
V rámci celorepublikového pilotního projektu Sastipen (zdravotně sociální pomocníci ve vyloučených romských komunitách) zde po dobu 16 měsíců budou působit 2 pracovnice.
Financování:
OP RLZ

Městská romská rada o. s.
(bez stálé kanceláře, využívá prostory ÚP)

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Asistent zaměstnávání“ – poradenství a zprostředkování kontaktu se zaměstnavatelem, resp. zaměstnání.
Financování:
Informovanost o ESF nezjištěna.
Pardubický kraj

Klub hurá kamarád
Jungmannova 2550

Aktivity a projekty:
Působí v centru, docházejí k nim děti ze všech lokalit. 80 % klientely klubu tvoří Romové.
Provozují nízkoprahový klub, v rámci kterého organizují volnočasové aktivity (výtvarná a keramická dílna, angličtina, stolní tenis, vaření, PC, tanec) a doučování.
Zajišťují terénní sociální práci (projekt „Nespecifická terénní práce s dětmi v ulicích“).
Realizují projekty v oblasti zaměstnanosti
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti se SROP.
Phare
Pardubický kraj
Město Pardubice

Babášek o. s.
Bez stálé adresy, prostory si jednorázově pronajímají

Aktivity a projekty:
Integrace dětí do běžných mateřských školek, na působení romských asistentek ve školkách.
(Působí především v lokalitě B)
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti zatím nemají. Přípravu projektu vnímají jako příliš náročnou.
Partners Czech

Azylový dům Paprsek
Na Spravedlnosti 803

Aktivity a projekty:
Zajišťují doučování dětí, přípravu na školu pro romské děti při Azylovém domě pro ženy Paprsek.
Financování:
Informace nezjištěna

Salesiánské středisko mládeže
Zborovské nám. 2018

Aktivity a projekty:
Nabízejí různé formy volnočasových aktivit.
Nezaměřují své aktivity výhradně na některou z lokalit.
Realizují projekt „Multifunkční centrum integrace znevýhodněné mládeže zaměřené na aktivní přípravu a dlouhodobou pomoc při zařazení na trh práce a do společnosti“
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti mají se SROP.
Četné další zdroje

Partners Czech
Praha

Aktivity a projekty:
Realizují zde nadregionální „Projekt romské integrace“, jehož cílem jsou komplexní systémová řešení ve spolupráci s obcí.
Cílem je vytvoření smírčí rady, partnerské řešení problémů.
Poskytují granty NNO.
Financování:
US AID

Jiný subjekt

Úřad práce Pardubice

Aktivity a projekty:
Ve spolupráci s magistrátem zaměstnávají vybrané Romy v rámci programu Aktivní politiky zaměstnanosti.
Realizují projekt „Příprava na práci v Pardubickém kraji“ – standardní celokrajské aktivity podobně jako jinde v ČR.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti mají.
Aktivní politika zaměstnanosti