GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.6.2.3 Lokalita C

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita C

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Soukromá ubytovna – jeden dům

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba

Míra prostorového vyloučení

Částečné
Lokalita se nachází v městské čtvrťi cca 25 minut chůze od centra města.
Nejbližší zastávka MHD je cca 7 minut chůze odsud.
Sociálně nevyloučení bydlí v blízkém okolí.

Stav domu/ů

Bezvadný
Jsou zajištěny úklidové služby. Chodby jsou vymalovány. Podmínky bydlení jsou slušné.
Správce nechal postavit pro děti dětské hřiště a za provozu ubytovnu modernizuje (plastová okna).

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
Ubytovna plně vybavena.
Sprchy, sociální zařízení a kuchyně jsou společné na patře.
Obyvatelé si pronajímají počet místností dle potřeby a finanční dostupnosti.

Vlastník nemovitosti

Soukromý majitel
Ubytovací smlouvy jsou uzavírány vždy na 1 měsíc, poté prodlužovány.
Platí zde ubytovací řád.
Je využíván institut zvláštního příjemce.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově „přirozeným“ sestěhováváním
Soukromá ubytovna byla zřízena po roce 1989. Stěhují se sem lidé bez vlastního bydlení z různých částí města i z jiných obcí.
Je zde velká fluktuace osob.
Část obyvatel zůstává dlouhodobě, část se po čase stěhuje do jiných měst.
Městské byty jsou pro obyvatele lokality nedosažitelné: jsou přidělovány ve výběrovém řízení tzv. obálkovou metodou, je třeba složit vysokou kauci.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

38 830

Odhad počtu romských obyvatel lokality

51 – 75

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

50 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

35 %

Od 16 do 60 let

62 %

Nad 61 let

3 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

98 %

Střední bez maturity

2 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

7,50 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

95 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Několik osob je trvale zaměstnáno.
Někteří vykonávají sezónní kopáčské práce, mytí nádobí v rekreačních střediscích (Máchovo jezero).
Někteří si přivydělávají sběrem železného šrotu.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytuje gamblerství, alkoholismus, krádeže a narkomanie. Problémem je zadlužování u firem půjčujících na vysoký úrok.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

51 – 60 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola, rehabilitační vzdělávací program
Celkový počet žáků: 165

Odhad podílu romských žáků na škole

21 – 30 %
Na škole přibývá romských dětí, na 1. stupni jsou téměř romské třídy.
Romští rodiče preferují ZvŠ, kde dětem poskytnou základní pomůcky zdarma.

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Působí zde 1 asistent pedagoga.
Chtějí se zapojit do projektu „Škola s celodenním programem“ (MŠMT).
Realizují projekt „Využití volného času pro děti ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí“: nabízejí volnočasové aktivity, výjezdy, týdenní pobyty, víkendové pobyty (funguje již 10 let).
Provozují klubovnu (každý všední den do 15:00 hod.), kde jsou děti pod dozorem asistentky pedagoga.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni. Nemají ani praktické zkušenosti s přípravou projektů.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, praktická škola
Celkový počet žáků: Informace nezjištěna

Odhad podílu romských žáků na škole

41 – 50 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Působí zde 1 asistent pedagoga.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.
Zpracovávají komunitní plán (plánované dokončení v červnu 2006), měly by v něm být zahrnuty i programy podporující integraci romské komunity.

Funkce romského poradce

Ano (na půl úvazku vykonává pracovník SPOD)

Aktivity a projekty


Od roku 2001 zde působí 1 TSP (na půl úvazku – přímo pro lokalitu A s tím, že působí i v ostatních lokalitách).
Od roku 2004 pořádají ve spolupráci s pedagogicko – psychologickou poradnou letní tábory, víkendové akce pro děti z lokalit z města i regionu.
Od roku 2003 zde provozují klubovnu „Paramisa“ přímo v lokalitě A:
Provozují zde dopolední školičku pro předškolní děti a odpolední klub pro děti 4 - 15 let.
Organizují volnočasové aktivity.
Realizují motivační program „Krok“ pro děti, které ukončily ZŠ.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti nemají.
Rada vlády pro záležitosti romské komunity
MV ČR (program prevence kriminality)
MŠMT

Nestátní neziskové organizace

Česká společnost pomoci dětem TILIA
Na Výsluní 2628

Aktivity a projekty:
Organizují pobytové akce a klubovna pro děti ze sociálně slabých klientských rodin dávkového oddělení SO (z tzv. „sociálně a výchovně znevýhodněného prostředí“).
Sociálně –právní poradenství, organizování kulturních akcí.
Projekt „Dítě v nesnázích“ od roku 1996.
„Klubovna radosti a zábavy“ od roku 1997 v Žizkově ulici.
V rámci programu působí kontaktní skupina - pravidelné středeční schůzky skupiny 10 - 20 dětí, výtvarná dílna, osvětové přednášky.
Byly zaznamenány úvahy o ukončení činnosti organizace.
Financování:
MPSV
MV ČR (program prevence kriminality)
MŠMT (program podpory a ochrany dětí a mládeže a program romské integrace)
Město Česká Lípa
Phare
Nadační zdroje a další

Farní Charita
Dubická 2189

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Dům pro matky s dětmi v tísni Jonáš“.
V jeho rámci provozují Klubovnu pro děti „Velryba“, která je určená pro děti do 10 let. Z 99 % je využívána romskými dětmi (z lokality A i B). Na straně Charity se objevily úvahy o uzavření zařízení pro volně příchozí a orientaci výhradně na děti z AD Jonáš.
Organizují volnočasové aktivity (klub break dance).
Připravují program „Nízkoprahový klub Matrix pro romské děti ohrožené drogou“ pro věkovou skupinu 14 – 22 let.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Mají řadu praktických zkušeností s přípravou projektů v rámci EQUAL, SROP aj.
Liberecký kraj
Město Česká Lípa
Sponzoři
Nadační zdroje
atd.

Jiný subjekt

DDM Česká Lípa
Škroupovo nám. 138

Aktivity a projekty:
Provozují Otevřený klub.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Mají praktické zkušenosti s OP RLZ (tématicky ovšem projekt zaměřen na environmentální výchovu).

Úřad práce Česká Lípa

Aktivity a projekty:
Realizují projekt Job club „Krok“ zaměřený na mladistvé do 25 let se základním vzděláním.
Organizují motivační kurs k rekvalifikacím, dalšímu vzdělávání. Z něj jsou pak vybíráni zájemci o rekvalifikaci (různé učební obory) v rámci navazujícího programu „Krok přes most“.
Financování:
ESF
APZ