GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.13.4.2 Lokalita B
Lokalita B

[Obec s rozšířenou působností]

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Skupina panelových domů na sídlišti

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Sociálně nevyloučení obyvatelé žijí přímo v panelových domech, v nichž žijí romské rodiny.
Většina základních služeb je dostupná v cca 1 – 15 minut chůze nebo cca 15 – 20 minut za použití hromadné dopravy (autobus).

Stav domu/ů

Bezvadný
Celkový dojem se různí. Některé vchody vypadají dobře, jiné neudržovaně.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
Vyskytuje se jen občasný problém s odvozem odpadků.

Vlastník nemovitosti

Obec

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Dlouhodobě existující lokalita
Sídliště bylo postavené kolem 1985 a původně bylo určené pro armádu. Po roce 1989 sem bylo přestěhováno velké množství romských rodin, dříve často žijících v centru města a okolí. Řada rodin zde získala bydlení po privatizaci některých domů v centru.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

49 865

Odhad počtu romských obyvatel lokality

801 – 900

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

60 %
V jedné ulici až 80 %.

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

60 %

Od 16 do 60 let

38 %

Nad 61 let

2 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

95 %

Střední bez maturity

5 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

7,10 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

70 – 80 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Někteří příležitostně pracují „načerno“(většinou stavební práce).
Několik osob pracuje (jako asistenti pedagoga, v soukromých firmách).

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Významněji jsou v lokalitě zastoupeny drobné krádeže, ojediněle se vyskytuje lichva, prostituce a prodej drog. Ojedinělé jsou problémy s alkoholismem a narkomanií, výrazněji je zastoupeno gamblerství.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

21 – 30 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 82
Na škole je pouze 1. stupeň.

Odhad podílu romských žáků na škole

61 – 70 %

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

Na škole působí 2 asistenti pedagoga.
Funguje tu projekt „Školička“, který je zaměřen na podporu dětí, kterým domácí prostředí neumožní přípravu (asistent pedagoga se jim individuálně věnuje; využívá cca 30 dětí).

ESF a jiné zdroje financování

O možnostech jsou dobře informováni nicméně reálné zkušenosti s ESF nemá.
MŠMT (Program Podpora romské integrace)
Phare (vybavení třídy přípravného ročníku)

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola
Celkový počet žáků: 150

Odhad podílu romských žáků na škole

41 – 50 %

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

Na škole působí 3 asistenti pedagoga.
Škola též realizuje celou řadu projektů a programů:
Program „Začít spolu“ (Step by Step),
Projekt „Patronáty“, v rámci kterého starší děti vedou ty mladší,
Projekt „Otevřená škola“, který se zabývá prevencí rasismu, xenofobie a projektovým vyučováním,
Projekt „Mistr sportu“, který zahrnuje besedy se známými sportovci a plní funkci především motivační.
Škola má též svůj školní autobus, který sváží děti s nedostupných částí města.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni, zkušenosti mají. Mimo jiné jsou z ESF financováni asistenti pedagoga a projekt „Hodina“ (volná hodina informatiky).
NROS
Magistrát města Vysočina
Fond Vysočina

Základní škola C

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 209

Odhad podílu romských žáků na škole

Informace nezjištěna
Na 2. stupeň školy odchází většina dětí ze školy A

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Informace nezjištěna

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

V současné době je v přípravě komunitní plán, který by měl být hotový do roku 2007.
Spolupracují s R – centrem Oblastní charity a občanskou poradnou.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány žádné specifické aktivity a projekty.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni, zkušenosti mají.

Nestátní neziskové organizace

Oblastní Charita Jihlava
Jakubské nám. 2

Aktivity a projekty:
Romské komunitní centrum
Tři dny v týdnu v prostorách centra funguje dopolední Klubíčko pro předškolní děti.
Centrum prevence – Klub Vrak Bar, který zajišťuje rekvalifikační kurzy a slouží též jako dobrovolnické a nízkoprahové centrum.
Financování:
O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni, zkušenosti mají.
Klub VRAK BAR je příjemcem grantu z ESF na rekvalifikační kurzy.
MPSV
MŠMT
MV
MI ČR
Fond Vysočina
NROS
Nadace Civilia

Občanské sdružení Horizont
Jarní 22

Aktivity a projekty:
Komunitní centrum Lentilky, které v  současnosti nabízí volnočasové aktivity a doučování.
Financování:
O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni, zkušenosti mají.
OSF
Fond Vysočina
Magistrát města Jihlava
Siemens (Fond na podporu sociálních aktivit)
Fond mládeže
MŠMT

Občanská poradna Jihlava
Žižkova 13

Aktivity a projekty:
Provozuje dobrovolné poradenství pro rodiče dětí v KC Lentilky.
Financování:
O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají.
Asociace občanských poraden
MPSV
Statutární město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká národní agentura "Mládež"
Úřad práce v Jihlavě

Jiný subjekt

VOŠ sociální Jihlava

Aktivity a projekty:
Studenti školy jsou v rámci praxe na škole v rámci předmětu „Vedení dlouhodobého případu“ dobrovolníky v KC Lentilky.
Financování:
Informace nezjištěna

Úřad práce Jihlava

Aktivity a projekty
Projekt „Příprava na práci na Vysočině“
Financování: O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Zkušenosti mají s OP RLZ aj.