GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.2.11 Volary

[Obec s rozšířenou působností: Prachatice]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Tři patrové a jeden přízemní dům stojící proti sobě
Dva patrové domy jsou po 6 bytech, jeden o 5 bytech, přízemní dům o 3 bytech
Všechny byty 2. kategorie

Poloha lokality v rámci obce

Centrum
Občanská vybavenost je dobře dostupná.

Míra prostorového vyloučení

Žádné

Stav domu/ů

Solidní / Špatný
Dva domy jsou po rekonstrukci fasády (2002). Interiéry jsou v horším stavu, střechy v dobrém.
Jeden dům má narušenou statiku střechy. Město výhledově uvažuje o rekonstrukci či demolici.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
Topí se tuhými palivy, 4 byty mají etážové topení (kotel).
V domech jsou vodoměry společné pro všechny domácnosti.

Vlastník nemovitosti

Obec
Část obyvatel má staré smlouvy na dobu neurčitou. V současnosti se přechází na smlouvy na dobu určitou (1 rok).
Vyskytují se případy neplatičství za nájemné a za vodu. Institut zvláštního příjemce je využíván jen se souhlasem nájemníka. Jsou využívány splátkové kalendáře. V případě nespolupráce podávají návrh na zrušení smlouvy a vystěhování (táhne se i několik let).
Město disponuje 7 holobyty (v současnosti obývá holobyt 1 romská rodina ze Slovenska). Za poslední 3 roky z lokality vystěhovány 3 rodiny s náhradou (nevyužily jí a odešly jinam). Nyní 3 rodiny v návrhu na vystěhování. Plní-li obyvatelé holobytu povinnosti, mohou po čase opět získat městský byt.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a řízeného sestěhovávání
Na konci 80. let se obyvatelé starší zástavby stěhovali do nově postavených paneláků a ti nejstarší do Domova důchodců – uvolněné byty přidělovány Romům – první romská rodina se nastěhovala r. 1987, trend pokračoval i po roce 1989.
Vedle popisované lokality se ve městě nalézají ještě dvě menší lokality ohrožené sociálním vyloučením.
V posledních několika letech dochází k obousměrné migraci mezi rodinami (Jáchymov, Karlovy Vary).
Mladým rodinám přidělovány městské byty na sídlišti a v rekonstruovaném bytovém domě v kasárnách i v dalších domech. Nemají bodový systém, o přidělení bytu rozhoduje sociální komise.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

4 083

Odhad počtu romských obyvatel lokality

101 – 150

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

90 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

48 %

Od 16 do 60 let

48 %

Nad 61 let

4 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

100 %

Střední bez maturity

0 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

11 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

95 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Dva jsou zaměstnáni na dobu neurčitou u Technických služeb města, jeden má živnostenský list, několik dalších pracuje sezónně. Někteří pracují příležitostně „načerno“.
Někteří si přivydělávají sběrem kovů.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se vyskytuje narkomanie (mezi mladistvými). Problémem je zadlužování u firem půjčujících na vysoký úrok.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

31 – 40 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 475

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Doučování a příprava na střední školy jsou zajišťovány individuálně podle potřeby.
Nabídka volnočasových aktivit je omezená (atletika, míčové hry), kroužky jsou placené. Romské děti je nenavštěvují.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola
Celkový počet žáků: 18

Odhad podílu romských žáků na škole

81 – 90 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Nerealizují žádné specifické projekty. Volnočasové aktivity nejsou nabízeny, protože o ně v minulosti nebyl zájem.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne (Obec s rozšířenou působností: Prachatice)

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány žádné specifické projekty.
Technické služby města Volary zaměstnávají 4 Romy na dobu neurčitou (úklid města a údržba zeleně). V roce 2006 zaměstnali další 4 Romy na VPP.

ESF a jiné zdroje financování

ne

Nestátní neziskové organizace

Nebyly identifikovány žádné NNO.

Jiný subjekt

DDM Volary
(pobočka DDM Prachatice)

Aktivity a projekty:
Velký výběr placených kroužků. Účast dětí z lokality až na jednu výjimku nezjištěna.
Financování:
Jihočeský kraj

Městský úřad Prachatice
Sociální odbor

Aktivity a projekty:
Ve spolupráci s Městskou policií pořádají v rámci prevence kriminality rekreačně výchovný tábor pro děti ze sociálně slabých rodin. Rodiny z Volar údajně nejeví zájem.
Financování:
Informace nezjištěna