GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.6.5.2 Lokalita C

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita C

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Soukromá ubytovna – podlouhlá ubytovací buňka
Byty 1+1 s vlastní koupelnou, WC

Poloha lokality v rámci obce

Periferie

Míra prostorového vyloučení

Jasné
Ubytovna se nachází na periferii, v polích za zástavbou rodinných domků.
Sociálně nevyloučení žijí cca 100 metrů od lokality.
Spojení s městem za využití MHD. Cesta na zastávku trvá cca 5 minut, cesta autobusem do centra cca 15 minut.
Základní občanská vybavenost je v dosahu cca 15 – 20 minut za použití MHD.

Stav domu/ů

Špatný
Do budovy zatéká. Vytápění během zimních měsíců není dostatečné.
Netěsnící okna způsobují rozšiřování plísní (Chybí jakékoliv těsnění či izolace.).

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
K dispozici je pouze vlažná voda.

Vlastník nemovitosti

Soukromý majitel
Výše nájemného je neadekvátní k podmínkám bydlení.
Vystavovány jsou pouze ubytovací smlouvy (sociální odbor tudíž neuvolní dané rodině příspěvek na bydlení).
V případě neplacení nájmu hrozí okamžité vystěhování.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováváním
Na ubytovně jsou soustředěni lidé bez dostatečných finančních prostředků na nájemní bydlení (často po exekucích).
Byla zde zaznamenána vysoká fluktuace osob.
Několik romských rodin zde žije dlouhodobě.
Přítomni jsou i Romové ze Slovenska – pracovní migrace.
U některých obyvatel lokality zaznamenána pracovní migrace do Anglie.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

97 400

Odhad počtu romských obyvatel lokality

26 – 50

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

70 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

60 %

Od 16 do 60 let

37 %

Nad 61 let

3 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

93 %

Střední bez maturity

6 %

Střední s maturitou a vyšší

1 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

7,10 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

90 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Někteří obyvatelé lokality jsou příležitostně zaměstnaní. Nejčastěji vykonávají výkopové práce a brigádně pracují v průmyslové zóně. Někteří příležitostně pracují „načerno“.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Problémové jevy se v této lokalitě vyskytují pouze ojediněle.
Objevuje se však zadluženost u firem půjčujících na vysoký úrok.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA


Vzhledem k relativně vysokému počtu sociálně vyloučených romských obyvatel v Liberci a s ohledem na skutečnost, že děti dochází na řadu libereckých základních škol a škol se speciálním vzdělávacím programem, v následujícím oddíle uvádíme vždy pouze VYBRANÉ školy, u nichž se podařilo ověřit, že tam dochází děti z dané lokality. Nejde v žádném případě o kompletní výčet škol navštěvovaných sociálně vyloučenými romskými žáky.

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

91 – 100 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: obecná škola (1. stupeň), základní škola (2. stupeň)
Celkový počet žáků: 485 (údaj za rok 2004/05, kapacita 650)
Specializace školy: rozšířená výuka cizích jazyků

Odhad podílu romských žáků na škole

11 – 20 %

Existence přípravného ročníku

Ne
Sdružení Romipen při Romském komunitním centru zde provozuje přípravný ročník, ten je ale nezávislý na škole.

Aktivity a projekty


Rozšířené vzdělávací okruhy: volba povolání, enviromentální a dopravní výchova.
Realizují projekt „Zdravá škola“.
Vzdělávací program pro žáky s poruchami učení
Logopedická cvičení pro žáky s vadou řeči
Dyslektická cvičení pro zmírnění vývojových vad

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou informováni, praktické zkušenosti nemají.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola
Celkový počet žáků: 100

Odhad podílu romských žáků na škole

41 – 50 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Nerealizují žádné specifické aktivity ani projekty.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou informováni, praktické zkušenosti nemají.

Základní škola C

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola
Celkový počet žáků: 145

Odhad podílu romských žáků na škole

31 – 40 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Působí zde 1 asistent pedagoga.
Doučování zajišťují individuálně podle potřeby.
V rámci školní družiny jsou organizovány volnočasové aktivity.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou informováni, praktické zkušenosti nemají.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.
V rámci příprav komunitního plánu a strategie sociálního rozvoje obce funguje pracovní skupina pro národnostní menšiny (začleněna činnost TSP, romská problematika, drogová problematika).

Funkce romského poradce

Ano (Je současně koordinátorem Romského komunitního centra /zřizovatelem je MÚ/ i předsedou Libereckého romského sdružení).

Aktivity a projekty

Od roku 2003 zde působí zde 3 TSP (na půl úvazku jsou zaměstnanci Libereckého romského sdružení).
Od roku 1999 provozují Romské komunitního centrum (status: detašované pracoviště MěÚ). Nabízí TSP, volnočasové aktivity (hudba, zpěv, tanec, doučování, fotbal, posilovna), podpůrné a integrační projekty, poradna pro dospělé (zajišťovaná právníkem/externistou).
Zaměstnávají na VPP (cca 10 volných míst).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s přípravou projektů (např. v rámci SROP, OP RLZ).
Rada vlády pro záležitosti romské komunity
APZ

Nestátní neziskové organizace

Liberecké romské sdružení
Dr. M. Horákové 49

Aktivity a projekty:
Zajišťuje běh Romského komunitního centra, které jim poskytuje zázemí.
Nabízejí volnočasové aktivity: romská hudební škola, cimbálová kapela, taneční kroužek, fotbalový kroužek, PC kroužek, kurzy romského jazyka, letní tábor, dramatický kroužek.
Zajišťují informační servis pro asistenty pedagogů a vzdělávací semináře pro TSP.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.
MŠMT
Liberecký kraj
Město Liberec
aj.

Člověk v tísni – společnost při ČT, o. p. s.
Brdská 167

Aktivity a projekty:
Od roku 2001 zde působí 2 TSP.
Od roku 2006 zde působí 1 terénní pracovní poradce (projekt „Pracovní poradenství“).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají řadu praktických zkušeností.
Rada vlády pro záležitosti romské komunity

Romipen
Železná 247 / 8

Aktivity a projekty:
Převzali od Libereckého romského sdružení provozování přípravného ročníku pro romské děti na jedné místní škole.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.
MŠMT

Jiný subjekt

Úřad práce Liberec

Aktivity a projekty:
VPP (úklidy města, odklízení sněhu). Snaha přimět podnikatele k vytvoření stálých pracovních míst, kam by mohli přejít lidé, kteří se osvědčili při VPP.
Realizují projekty „Příprava na práci v Libereckém kraji“, „Návrat do práce“ – standardní celokrajské projekty probíhající v různých obměnách napříč ČR.
Financování:
ESF OP RLZ
APZ

DDM
Nízkoprahový „V klub“
5. května

Aktivity a projekty:
Provozují nízkoprahový klub pro mládež ve věku 13 – 18 let, otevřen denně od 14 do 20 hodin (využíván dětmi a mládeží z libereckých lokalit).
Nabízejí řadu volnočasových aktivit.
Realizují projekt „Integrace znevýhodněním ohrožené skupiny mládeže v nízkoprahovém zařízení DDM“.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti např. v rámci SROP.

K- centrum
Rumunská 5a

Aktivity a projekty:
Provozují kontaktní centrum pro lidi drogově závislé a ohrožené drogou, funguje zde streetwork. Klientelu tvoří z velké části Romové.
Zařízení Centra sociálních služeb Libereckého kraje.
Financování:
Rozpočet kraje