GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.11.9 Kolín

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Blok domů o 6 vchodech
Většinou byty 2. a 3. kategorie
V rámci Kolína je dále možné identifikovat další lokality ohrožené sociálním vyloučením.

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Sociálně nevyloučení obyvatelé žijí přímo v domě. Narůstá zde však počet romských obyvatel.
Všechny základní služby jsou dobře dostupné (5 – 15 minut pěšky).

Stav domu/ů

Solidní

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava

Vlastník nemovitosti

Obec
V minulosti zde byly časté případy neplatičství. V současnosti je v případech „problémových“ rodin užíván institut zvláštního příjemce či splátkové kalendáře.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Dlouhodobě existující lokalita
V posledních letech jsou sem stěhovány romské rodiny, které měly u města žádost o byt.
Považováno za „horší“ adresu, a to i samotnými starousedlými Romy z jiných částí města.
Jsou zaznamenány i návštěvy ze Slovenska, jedná se ovšem jen o návštěvy krátkodobé.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

29 489

Odhad počtu romských obyvatel lokality

76 – 100

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

40 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

Informace nezjištěna

Od 16 do 60 let

Informace nezjištěna

Nad 61 let

Informace nezjištěna

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

95 %

Střední bez maturity

4 %

Střední s maturitou a vyšší

1 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

7,20 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

60 – 80 %

Formy zabezpečení obživy

Legálně zaměstnaná je zhruba třetina obyvatel. Působí zde stavební firma, která zaměstnává Romy, většinou se jedná o výkopové práce. Řada obyvatel si přivydělává „načerno“ (stavebnictví, zemědělství atd.).

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytují lichva a krádeže.
V posledních letech byl také zaznamenán velký nárůst užívání drog. Někteří obyvatelé lokality mají také problémy s gamblerstvím a alkoholismem.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

51 – 60 %
Zaznamenána mírně se snižující tendence.

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola
Celkový počet žáků: 147

Odhad podílu romských žáků na škole

41 – 50 %

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

Na škole působí asistent pedagoga.
Spolupracuje se speciálně – pedagogickým centrem.
Při základní škole funguje školní klub (v současnosti navštěvován z 90 % romskými dětmi), který organizuje různé volnočasové aktivity a kroužky.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 350

Odhad podílu romských žáků na škole

11 – 20 %

Existence přípravného ročníku

Informace nezjištěna

Aktivity a projekty

V rámci odpoledních kroužků je nabízeno i doučování.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty


1 terénní sociální pracovník, která současně vede Romský klub.
V roce 1999 zřídili Romský klub.
volnočasové aktivity pro děti i dospělé, doučování.
V roce 1998 zřídili spolu s Domem dětí a mládeže Kolín nízkoprahové Centrum mládeže „Céčko“ (v rámci projektu prevence kriminality). V jeho rámci jsou nabízeny různé volnočasové aktivity (herna s kulečníkem, stolním tenisem a šipkami; ateliér pro výtvarné činnosti; PC hry; hudební zkušebna aj.) V současnosti tvoří více než polovinu návštěvníků romská mládež z celého Kolína.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají.
Rada vlády pro záležitosti romské komunity (dotace na TSP)
Rozpočet města (financování Romského klubu)

Nestátní neziskové organizace

Nebyly identifikovány žádné NNO.

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.