GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.3.1.4 Lokalita D

[Obec s rozšířenou působností: Brno]

Lokalita D

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Činžovní domy v několika sousedících ulicích
Byty jsou obvykle 3. a 4. kategorie.

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Sociálně nevyloučení bydlí v okolních nebo ve stejných domech.
Veškerá občanská vybavenost je v blízkosti lokality a dostupná pěšky či za použití MHD do 15 minut.

Stav domu/ů

Solidní / Špatný
Domy jsou v různém technickém stavu. Převažují bytové domy s byty nižší kategorie staré 80 – 120 let.
V posledních letech byly zrekonstruovány fasády domů v jedné části lokality, kde projíždí tramvajová linka.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava / Standardní výbava částečně chybí
Většina domů je vybavena vafkami, dálkovým vytápěním či přímotopy. Výjimku představuje topení pevnými palivy.
Elektřina je ojediněle zavedena „načerno“.

Vlastník nemovitosti

Obec
Vlastníkem většiny domů je město.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a řízeného sestěhovávání
Jedná se převážně o starousedlé romské rodiny, které v 50. – 70. letech přijeli do Brna za prací do velkých podniků. Dále zde žije blíže neurčitelné množství rodin, kterým zde město v posledních několika letech přidělilo byt.
Ojediněle se vyskytují v lokalitě rodiny ze Slovenska.
Ve výjimečných případech dochází k sociální mobilitě. K migraci dochází spíše mezi jednotlivými sociálně vyloučenými lokalitami.
Několik rodin v minulosti emigrovalo do zahraničí (Velká Británie).

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

367 729

Odhad počtu romských obyvatel lokality

Informace nezjištěna

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

Informace nezjištěna
V jedné z ulic je podíl Romů odhadován na 80 %.

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

Informace nezjištěna

Od 16 do 60 let

Informace nezjištěna

Nad 61 let

Informace nezjištěna

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

90 %

Střední bez maturity

10 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

9,50 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

71 – 80 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Někteří obyvatelé lokality jsou trvale zaměstnáni, někteří jsou zaměstnáváni příležitostně (často „načerno“).
V lokalitě působí několik subjektů zaměstnávajících na sezónní manuální práce (většinou pomocné stavební a úklidové práce).
Někteří si přivydělávají sběrem železného šrotu, barevných kovů a papíru.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytuje prostituce, prodej drog, lichva a drobné krádeže.
Významně zastoupeno je gamblerství, narkomanie a alkoholismus ojediněle.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

41 – 50 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola (Modifikace vzdělávacího programu ZŠ pro specifické potřeby sociálně znevýhodněných skupin)
Celkový počet žáků: 228

Odhad podílu romských žáků na škole

71 – 80 %

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

4 asistenti pedagoga
Funguje zde nízkoprahový klub Křenka.
Volnočasové aktivity (Na škole působí hudební skupina.)
Plánují projekt na vytvoření komunitního centra.
V rámci projektu „Lačhi buťi“ (Phare 2003) provozují kurzy pro dospělé (Práce na počítači pro dospělé, Angličtina pro dospělé, Počítače pro rodiče s dětmi, Angličtina pro rodiče s dětmi, Internet pro veřejnost)

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni.
Phare 2003
Dotace MŠMT

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola
Celkový počet žáků: Informace nezjištěna
Autistická škola

Odhad podílu romských žáků na škole

Informace nezjištěna

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

Informace nezjištěna

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola C

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, základní škola Celkový počet žáků: 112 žáků

Odhad podílu romských žáků na škole

81 – 90 %

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

2 asistenti pedagoga (velmi se osvědčili)
Spolupracují s DROMem, IQ Roma Servisem, Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity, Institutem pedagogicko psychologické poradny.
V současnosti nerealizují žádný projekt.
Součástí vyučování „předprofesní příprava“ – exkurze na učiliště, k různým zaměstnavatelům

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Na léta 2001 – 2004 byla přijata Koncepce sociální pomoci „Vize soužití“, jejíž jedna část byla věnována „romské problematice“.
Koncepce měla spíše deklarativní charakter.
V březnu 2006 bylo zahájeno komunitní plánování.

Funkce romského poradce

Ano

Aktivity a projekty

V rámci grantového programu podporují několik NNO.
2 TSP

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti mají četné, a to z různých programů financovaných z ESF. V rámci magistrátu funguje „Projektová implementační jednotka“ – příprava projektů.
TSP financováni z prostředků Rady vlády pro záležitosti romské komunity.

Nestátní neziskové organizace

DROM
Bratislavská 41

Aktivity a projekty:
DROM je příspěvkovou organizací Brna – sever, paralelně zřízen DROM o. p. s. – toto řešení umožňuje realizaci širšího spektra aktivit.
Nabízí širokou škálu činností:
Nízkoprahový klub (průměrná denní návštěvnost je 50 dětí a mladých) a komunitní centrum.
Volnočasové aktivity (taneční soubor, hudební kroužek, práce na PC, výtvarná dílna, rukodělné práce, fotbal, posilováni aj.
Sociálně-právní poradenství
Doučování pro žáky ZŠ, SŠ a SOU.
Projekt „Sastipen“ (školení zdravotně sociálních pracovníků v sociálně vyloučených lokalitách).
Projekt „Mikrobus“ na podporu zaměstnanosti.
Dvoustupňový vzdělávací program pro TSP.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Zkušenosti mají s OP RLZ, EQUAL.
Nadace Via

IQ Roma servis
Hybešova 41

Aktivity a projekty:
Provozují centrum komunitní a sociální práce ( 6 TSP, sociálně – právní poradenství).
Realizují zaměstnanecký program (v partnerství s ÚP).
Ve spolupráci se školami zajišťují doučování a přípravu na přijímací zkoušky.
Nabízejí volnočasové aktivity (Cirkus Le Grando – žonglování, herní ekvilibristika, jednokolky, akrobacie; klub pro dívky; výtvarná dílna, taneční kroužek, street dance, divadlo, filmový klub) Připravují projekt „EEG BIOFEEDBACK“, který je zaměřen na zlepšování pozornosti, sebe-řízení a výkonnosti mozku skrze hraní PC her. V současnosti se vybavuje místnost.
Poskytují vzdělávání dalším subjektům.
Financování:
O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informování.
Zkušenosti mají s OP RLZ a EQUAL.
Dotace od MPSV

Phare

Společenství Romů na Moravě, o. p. s.
Francouzská 84

Aktivity a projekty:
Organizace má síť poboček po celé Moravě.
Od roku 2003 zajišťují TSP a sociálně-právní poradenství.
Provozují komunitní centra, programy předškolní výchovy, volnočasové aktivity.
Zajišťují doučování (včetně přípravy a asistence studentů Pedagogické fakultu MU
Vydávají periodikum Romano Hangos. Pořádají hudební festival.
Spolupracují s Kabinetem multikulturní výchovy.
Projekt „Dostupnost bydlení“
Projekt MPSV „Mámy a tátové – pojďte k nám“
Monitoring případů diskriminace
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Zkušenosti mají. V současnosti chystají projekt na OP RLZ.
Dotace od MPSV.

Ratolest, o. s.
Milady Horákové19

Aktivity a projekty:
Provozují nízkoprahový klub „Pavlač“.
Podílejí se na projektu „Lačhi Buťi“ (zprostředkovávají rekvalifikační kurz manikúry).
Ve spolupráci se ZŠ organizují kurzy na PC, doučování, exkurze.
Pořádají poradenství pro klienty a jejich rodiče (pomoc s vyhledáváním zaměstnání).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni.
Zkušenosti mají s SROP a globálním grantem NROS.
Phare
Nadace Vodafone
Dotace od MPSV

Statutární město Brno

Petrov (Sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze)
Petrov 5

Aktivity a projekty:
Volnočasové aktivity pro romské děti v Dětském domě Zábrdovice (otevřené i pro volně příchozí děti)
Financování:
Dotace od Rady vlády pro záležitosti romské komunity (program „Předcházení sociálního vyloučení“)
MŠMT
MPSV

Statutární město Brno

Armáda spásy, o. s.
Körnerova 1

Aktivity a projekty:
V rámci činnosti komunitního centra je organizován každé odpoledne program pro děti, který začíná doučováním, na které navazují volnočasové aktivity (vaření, výtvarná činnost, biblický kroužek, zeměpisný kroužek). Dále pořádány programy pro dospělé a seniory.
Pořádány jsou kurzy anglického jazyka a kurz práce na PC.
Financování:
Vlastní zdroje
Dotace od MPSV

Jiný subjekt

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Kabinet multikulturní výchovy

Aktivity a projekty:
Kurz pedagogicko – psychologické přípravy pro budoucí asistenty pedagogů (absolventi získají osvědčení akreditované MŠMT).
Projekt „Integrované poradenství pro znevýhodněné osoby na trhu práce“
Organizují doučování žáků doma i ve školách (projekt „Domácí učitel“; zapojeno cca 60 studentů), provozují přípravné ročníky.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Zkušenosti mají s EQUAL.
Dotace od MŠMT

Centrum praktických studií Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita

Aktivity a projekty:
„Asistent do rodiny“ – posilování ohrožených rodin (příprava do školy, výchovné problémy, vztahy v rodině, chod domácnosti, poradenství)
Financování:
ESF, MŠMT

Úřad práce Brno – venkov

Aktivity a projekty:
Projekt „Příprava na práci v Jihomoravském kraji“ Financování: O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni. Zkušenosti mají s OP RLZ aj.