GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.9.4.2 Lokalita B

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita B

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Jeden přízemní dům o čtyřech vchodech
Celkem 8 bytů 1. kategorie
Byty jsou určené pro sociálně slabé občany.

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Objekt se nachází na konci sídliště.
Sociálně nevyloučení bydlí v bezprostředním sousedství.
Základní občanská vybavenost je v dosahu cca 15 minut chůze.

Stav domu/ů

Bezvadný
Byty byly vybudované v roce 2001. Objevuje se pouze plíseň.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava

Vlastník nemovitosti

Obec
Neplatičství se v lokalitě nevyskytuje.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováváním
Lokalita má spíše charakter lokality ohrožené sociálním vyloučením.
Obyvatelé byli přistěhováni z nevyhovujících bytů ve městě. Byty v lokalitě jsou přidělovány na základě pořadníku.
Sociální mobilita byla zaznamenána u jedné rodiny.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

17 322

Odhad počtu romských obyvatel lokality

26 – 50

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

100 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

40 %

Od 16 do 60 let

50 %

Nad 61 let

10 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

100 %

Střední bez maturity

0 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

11,60 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

99 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Někteří příležitostně pracují „načerno“, nebo chodí na legální brigády.
Někteří si přivydělávají sběrem železného šrotu.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

V lokalitě nebyly zaznamenány problémové jevy, na významu však nabírá zadlužování u firem půjčujících na vysoký úrok a lichva.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

61 – 70 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: informace nezjištěna

Odhad podílu romských žáků na škole

Informace nezjištěna
Tuto školu navštěvují 2 děti z lokality.

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Nerealizují žádné specifické aktivity.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, praktická škola
Celkový počet žáků: 175

Odhad podílu romských žáků na škole

11 – 20 %

Existence přípravného ročníku

Ano (od roku 2002)

Aktivity a projekty

V přípravném ročníku působí 1 asistent pedagoga.
Zajišťují pravidelné doučování (zaměřeno především na děti ze svitavských lokalit).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ano (Od roku 2002 funkci na půl úvazku zastává kurátor pro mládež a pro sociálně nepřizpůsobivé osoby.)

Aktivity a projekty

Spolupracovali s místní speciální školou na zřízení přípravného ročníku.
Spolupracují se Salvia o. s. na dopravování dětí z lokalit do školy (mikrobus).
Ve spolupráci s Dajori o. s. jednají s technickými službami města o zřízení romské firmy, která by poskytovala pracovní příležitosti při vykonávání úklidových prací a údržby zeleně ve městě.
Připravují stavbu multifunkčního kulturně – vzdělávacího společenského centra „Fabrika“, v němž bude plně vybavená kancelář pro organizaci Dajori.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s OP RLZ i SROP.

Nestátní neziskové organizace

Dajori o. s.
5. května 20
(po zprovoznění centra Fabrika bude sdružení sídlit v prostorách tohoto centra)

Aktivity a projekty:
Organizují volnočasové aktivity pro děti a kulturní aktivity.
V letošním roce budou zřizovat komunitní centrum v objektu bývalé továrny (viz výše) orientované na práci s dětmi.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.

Salvia o. s.
M. Horákové 16

Aktivity a projekty:
Poskytují poradenství a sociální asistenci u dětí.
Ve spolupráci s MÚ zajišťují dopravu dětí z lokalit do přípravného ročníku speciální školy (viz výše).
Financování:
Informace nezjištěna

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.