GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.11.6.3 Lokalita C

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita C

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Třípatrový dům s obecními nájemními byty

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba
Objekt je součástí majoritní rezidenční zóny. Od okolní zástavby se vizuálně odlišuje pouze zanedbaným vzhledem.

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Nejbližší sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí cca 50 metrů od objektu.
Občanská vybavenost je velmi dobrá. Většina služeb se nachází v přijatelné vzdálenosti (do 15 minut pěšky). Pouze úřad práce se nachází v centru města (15 minut autobusem). Autobusové spojení není příliš frekventované.
Objekt je vnímán jako tzv. „špatná adresa“.

Stav domu/ů

Solidní
Do objektu zatéká z rozbitých okapů, tudíž se na některých místech na zdech tvoří plísně. Zatéká také do oken. Objekt má vytopený sklep, v havarijním stavu je též odpad a jímka.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Každá z domácností má odlišný způsob vytápění. Zaznamenány jsou elektrické přímotopy, kamna na pevná paliva a elektrický kotel ústředního topení (pouze v jednom bytě).
Některé byty mají WC na chodbě a v některých WC zcela chybí.
Všechny byty mají své vlastní elektroměry.
Spotřeba vody se rozpočítává (společný vodoměr).

Vlastník nemovitosti

Obec
Městský magistrát využívá budovu jako ubytování pro „neplatiče“.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a řízeného sestěhování
Původně byly byty určené pro zaměstnance uhelných šachet.
Později byl objekt převeden do správy města. V 90. letech začal být objekt využíván jako ubytovna pro dlužníky nájemného.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

69 355

Odhad počtu romských obyvatel lokality

51 – 75

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

92 %
Kromě romských rodin jsou zde ubytováni i invalidé (vystěhováni ze zdravotnického objektu META z důvodu dluhu na nájemném).

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

70 %

Od 16 do 60 let

28 %

Nad 61 let

2 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

99 %

Střední bez maturity

1 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

9,60 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

90 – 95 %

Formy zabezpečení obživy

Významná část obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Několik osob z dlouhodobě pracuje. Někteří příležitostně pracují „načerno“. Někteří si také přivydělávají sběrem železného šrotu a barevných kovů.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojedinělým jevem jsou zde lichva a krádeže, někteří obyvatelé mají též ojediněle problémy se závislostmi (narkomanie, gamblerství, alkoholismus).

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 307

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10%

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Informace nezjištěna

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 530

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Informace nezjištěna

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola C

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola
Celkový počet žáků: 238

Odhad podílu romských žáků na škole

71 – 80 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Na škole působí 3 asistenti pedagoga, kteří zajišťují zájmovou činnost, organizují individuální doučování dle potřeby, navštěvují rodiny, spolupracují s Člověkem v Tísni, pořádají výlety a exkurze (v rámci sociálního programu školy), spolupracují s NNO Rosa (zvýšení komunikačních schopností děti).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Podávali projekt „Napříč školou“ (o podpoře nebylo v době sběru informací rozhodnuto).

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje.
Na začátku července 2005 bylo teprve odsouhlaseno zahájení komunitního plánování. V jeho rámci by měla být věnována pozornost též občanům a skupinám ohroženým sociálním vyloučením.

Funkce romského poradce

Ano

Aktivity a projekty

TSP od roku 2003

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s přípravou projektu např. v rámci SROP.

Nestátní neziskové organizace

Člověk v tísni – společnost při ČT, o. p. s.
Fibichova 1935

Aktivity a projekty:
TSP v několika lokalitách.
Organizuje doučování školních dětí z lokalit dobrovolníky (tento projekt se teprve rozjíždí, zatím mají jen 10 dobrovolníků, probíhá konkrétně např. právě v lokalitě C).
Projekt pracovního poradenství
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Mají četné praktické zkušenosti s přípravou projektů.

Rosa – sdružení na pomoc ohroženým dětem
Římská 2846

Aktivity a projekty: V několika lokalitách se zabývá předškolní přípravou dětí.
Od roku 1996 se podílí na projektu „Péče o děti etnicky a sociálně znevýhodněné - pracují především s předškolními dětmi, volnočasové aktivity.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají.

Střep – české centrum pro sanaci rodiny
Praha

Aktivity a projekty:
Sociální a právní poradenství.
„Víceúrovňový program sociálních služeb pro rodiny s dětmi, které jsou ohroženy odebráním do dětských domovů ze sociálních domovů“.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti mají.

Jiný subjekt

Úřad práce
Kladno

Aktivity a projekty:
Standardní rekvalifikační programy a programy přípravy na práci realizované ve všech krajích ČR
Financování:
ESF