GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.11.7 Klášter nad Jizerou

[Obec s rozšířenou působností: Mnichovo Hradiště]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Objekt se sedmi bytovými jednotkami obvykle o velikosti 2+1

Poloha lokality v rámci obce

Centrum
Prostory bývalého státního statku

Míra prostorového vyloučení

Částečné
Nejbližší sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí od lokality cca 50 metrů – na druhé straně ulice.
Většina základních služeb je dostupná pěšky (2 – 10 minut) nebo za použití autobusové dopravy (5 – 10 minut).

Stav domu/ů

Solidní
V domě nejsou technické problémy zásadního významu. Obyvatelé si své byty na vlastní náklady částečně rekonstruují (koupelna, toalety).

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
Topení je na pevná paliva.
Některé byty vybaveny bojlery.
Elektřina je občasně odpojena neplatícím rodinám.

Vlastník nemovitosti

Jiné soukromé osoby či firmy
V současné době majitel objektu žaluje jeho některé obyvatele za neplacení nájemného. Rodinám hrozí soudní vystěhování bez nároku na přístřeší (díky nejasnostem ve smlouvách o nájmu).

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováním
Stěhování rodin do Kláštera nad Jizerou proběhlo jednorázově v roce 1999. Jedná se o rodiny vystěhované z Mladé Boleslavi, které bydlely v městských bytech.
Migrace ze Slovenska ani migrace do zemí EU nebyla zjištěna.
Vývoj lokality je s ohledem ne výše zmíněný soudní spor nejasný.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

683

Odhad počtu romských obyvatel lokality

26 – 50

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

91 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

55 %

Od 16 do 60 let

45 %

Nad 61 let

0 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

100 %
Vyskytuje se problém negramotnosti.

Střední bez maturity

0 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

9,20 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

100 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel lokality je závislá jen na sociálních dávkách, někteří si příležitostně přivydělávají prací „načerno“. Někteří obyvatelé lokality zajišťují drobné stavební a výkopové práce (najímáni externím podnikatelem). Rozšířený je také sběr železa a barevných kovů.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se vyskytuje gamblerství, narkomanie (pouze lehké drogy) a alkoholismus.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 31
Škola má pouze I. stupeň (1. – 5. ročník)

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Škola pořádá kroužky (informatika), organizuje zájezdy na představení do divadla v Mladé Boleslavi. Děti z lokality se těchto aktivit účastní.
Škola pořádá i větší akce (pálení čarodějnic, Masopust), kterých se účastní i další děti z lokality, které nejsou žáky této ZŠ.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola Celkový počet žáků: 72

Odhad podílu romských žáků na škole

20 – 25 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Škola pořádá kroužky (šití, pohybové aktivity, informatika), jsou však placené.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány žádné specifické projekty.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informování, zkušenosti zatím nemají.

Nestátní neziskové organizace

Jekhetani Luma o. s.
Na Skalce 70, Kněžmost

Aktivity a projekty:
Poradenství – OP v Mladé Boleslavi – zajištění komplexní pomoci v náhlé sociální krizi, osobní doprovod na úřady, k lékaři apod., základní TSP. Vše poskytováno i obyvatelům této lokality.
Od léta 2006 bude pod projektem OP sloučena též Pracovní agentura Luma - komplexní podpora dlouhodobě nezaměstnaných Romů.
Příprava projektu nízkoprahového klubu.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, reálné zkušenosti s projekty především v rámci Globálního grantu.
OSF
Rada vlády pro záležitosti romské komunity

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty