GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.12.8.1 Lokalita A

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Komplex složený ze dvou domů a 5 unimobuňek
Jeden dům má čtyři vchody po 8 bytech velikosti 1+0. (Je zde navíc správcovský byt o velikosti 2+1.)
Druhý dům v minulosti několikrát vyhořel a je určen k demolici. V současnosti v něm přebývají již jen dvě rodiny. Pro obyvatele tohoto domu bylo v areálu instalovány obytné buňky (jedna z nich slouží jako sociální zázemí se sprchami).

Poloha lokality v rámci obce

Periferie
Lokalita se nachází na okraji města směrem na průmyslovou zónu.

Míra prostorového vyloučení

Částečné
Lokalita se nachází v ulice za železničním přejezdem. Vedle za plotem je továrna.
Sociálně nevyloučení žijí ve stejné ulici ve stejném typu domů asi 50 metrů od lokality.
Základní občanská vybavenost je v dosahu cca 20 minut chůze.
Před domem je autobusová zastávka, autobus zde ale nestaví.

Stav domu/ů

Solidní / Neobyvatelný
Jeden dům je zrekonstruovaný, má nová plastová okna. Zvenku od silnice má novou fasádu, z vnitřní strany je omítka otlučená. Střecha je v dobrém stavu.
Druhý dům je určen k demolici.
Obytné buňky jsou nové.

Vybavenost domu/ů

Standardní vybavení
Topí se tuhými palivy, v buňkách elektrickými přímotopy.
Do domů není zaveden plyn.
V minulosti docházelo poměrně často k nelegálnímu odběru elektřiny.
Obyvatelé buněk užívají společné sociální zařízení.

Vlastník nemovitosti

Obec
Neplatičství: špatná komunikace s bytovým odborem.
Institut zvláštního příjemce zrušen.
Nájemní smlouvy nyní na dobu určitou.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Dlouhodobě existující lokalita vzniklá řízeným sestěhováním
Domy původně sloužily jako ubytovna pro zaměstnance místních válcoven. Na počátku 90. let je město odkoupilo. V letech 1991 – 92 sem byly vystěhovány první romské rodiny, které měly dluhy na nájmu v městských bytech.
Obyvatelé domu určeného k demolici byli přestěhováni do vedlejšího domu, nebo lokalitu opustili a odešli do jiné lokality ve městě. Pět rodin bylo ubytováno v nově přistavených unimobuňkách.
V minulosti několik rodin odcestovalo do Anglie, Belgie či Holandska. Některé z nich se vrátily.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

50 176

Odhad počtu romských obyvatel lokality

76 – 100

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

90 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

38 %

Od 16 do 60 let

56 %

Nad 61 let

6 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

Většina

Střední bez maturity

20 %

Střední s maturitou a vyšší

Jednotlivci

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

16,40 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

Informace nezjištěna

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Někteří vykonávají sezónní práce (v masokombinátu, sázení stromků, kopáčské práce). Několik osob pracuje na VPP. Někteří si přivydělávají sběrem železa a barevných kovů.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytuje lichva, krádeže, narkomanie a gamblerství.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

81 – 90 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 670
Na 2. stupni je rozšířená výuka informatiky a výpočetní techniky.

Odhad podílu romských žáků na škole

Informace nezjištěna

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

Informace nezjištěna

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola
Celkový počet žáků: 370

Odhad podílu romských žáků na škole

51 – 60 %

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

Působí zde 2 asistenti pedagoga.
Nabízejí řadu volnočasových aktivit (celkem 28 kroužků)
Zajišťují doučování.
Realizují projekt „Otevřená škola“.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola C

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 516

Odhad podílu romských žáků na škole

11 – 20 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Realizují projekty zaměřené na multikulturní vzdělávání.
Ve spolupráci s AISIS vytváří Školní výukový programu.
Nabízejí volnočasové aktivity (kroužky).

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ano

Aktivity a projekty

Působí zde 1 TSP.
Zřídili Výbor pro národnostní menšiny.
Spolupracují s Partners Czech na Programu romské integrace. V jeho rámci vznikla Smírčí rada se sídlem v Jirkově, která řeší konflikty pomocí technik mimosoudního vyjednávání.
Realizují projekt „Integrace mladistvých a občanů vyloučených z trhu práce“ (SROP).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti mají (nikoli s projekty zaměřenými na integraci sociálně vyloučených).
Rada vlády pro záležitosti romské komunity

Nestátní neziskové organizace

Občanské sdružení Mania
17. listopadu 4728

Aktivity a projekty:
V lokalitě C provozují Komunitní centrum „Sluníčko“, v rámci kterého zajišťují doučování a volnočasové aktivity.
Realizují programy pro matky s dětmi.
Spolupracují s Novou školou, Step by Step a Partners Czech.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.
MŠMT
Nadace Naše dítě
Nadace Terezy Maxové
Sponzorské dary

Občanské sdružení Světlo Kadaň – K-centrum
Hálkova 224

Aktivity a projekty:
Poskytují pomoc drogově závislým a jejich rodinám.
Poskytují sociální poradenství a psychologickou pomoc, streetwork.
V roce 2004 prováděli ve spolupráci s Partners Czech monitoring drogově závislých v romské populaci.
Pořádají besedy na zvláštních školách.
Realizují projekt „Vzdělávání a následné zaměstnávání lidí ze sociálně znevýhodněných skupin“ (SROP).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Mají praktické zkušenosti s OP RLZ a SROP.
MŠMT
MPSV
Ústecký kraj

Občanské sdružení Cíl Chomutov
Březenecká 4689

Aktivity a projekty:
Provozují azylový dům pro celé rodiny a dům na půl cesty.
Poskytují sociální poradenství.
Provozují vzdělávací centrum pro děti a mládež.
Organizují volnočasové aktivity.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.

Člověk v tísni – společnost při ČT, o. p. s.
Školní 5336

Aktivity a projekty:
Působí zde 2 terénní sociální pracovníci.
Realizují zde projekt zaměřený na pracovní poradenství.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají řadu praktických zkušeností (mimo jiné s SROP).
Rada vlády pro záležitosti romské komunity

O. s. Romů Integrace Novum
Zahradní 5168

Aktivity a projekty:
Provozují Komunitní centrum v lokalitě A, kde zajišťují volnočasové aktivity.
Spolupracují s Úřadem práce a Probační a mediační službou, školení jak si hledat práci, PC kurzy.
Financování:
Informace nezjištěna

O. s. Rada Romů města Chomutova
Karla Buriana 3853

Aktivity a projekty:
Organizace sdružující místní romská občanská sdružení a aktivisty. Jejím cílem je vzájemná informovanost, realizace politiky, organizování Mezinárodního dne Romů, jednání s městem o celkové situaci ve městě.
Realizují sebevzdělávací program.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s Globálním grantem NROS.

O. s. Romano jilo
Karla Buriana 3854

Aktivity a projekty:
Poskytují poradenství, prosazují pedagogickéí asistenty na školách.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou informováni, praktické zkušenosti nemají.
O jiné granty nežádají, protože jim v minulosti žádný nevyšel.

Občanské sdružení Kuprospěchu
Bělohorská 10

Aktivity a projekty:
Ve spolupráci s Úřadem práce a městem Chomutov realizují projekt „Kuprospěchu pro zaměstnanost“ s cílem zvýšení zaměstnanosti dlouhodobě nezaměstnaných mladých lidí.
Organizují jednorázové aktivity pro děti.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s Globálním grantem NROS.

O. s. Romano rat
Kamenná 5092

Aktivity a projekty:
V roce 2005 – 2006 zajišťovali doučování (zejména žáků školy se speciálním vzděláváním) v rodinách ve všech chomutovských lokalitách a u několika rodin v Jirkově.
Dále zajišťují TSP v Kadani.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti nemají.
Partners Czech

O. s. Slovo 21
Praha

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Pale o vudar – Otevřít dveře“ zaměřený na podporu romských studentů středních škol při přípravě na VŠ.
Funguje zde pobočka „Romské ženské skupiny Manushe“ – organizují aktivity pro matky na mateřské dovolené; poskytují právní, sociální a zdravotní poradenství romským ženám a jejich rodinám.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s OP RLZ.