GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
4.2.2.1 Zkoumané sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené lokality

VELIKOST ZKOUMANÝCH SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH ROMSKÝCH LOKALIT PODLE POČTU OBYVATEL

Obrázek 8.

Graf zachycuje složení souboru všech zkoumaných sociálně vyloučených romských lokalit z hlediska počtu obyvatel, kteří v daných lokalitách žijí.

DOBA VZNIKU A VÝVOJ ZKOUMANÝCH SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH ROMSKÝCH LOKALIT

Obrázek 9.

Graf ukazuje strukturu souboru všech zkoumaných sociálně vyloučených romských lokalit z hlediska povahy jejich vzniku a dosavadního vývoje. Ukazuje vzájemný podíl dlouhodobě existujících lokalit, lokalit, které vznikly relativně nově (v posledních deseti letech) a lokalit, které již existují dlouhodobě a v současnosti se do nich řízeně či "přirozeně" přistěhovávají další romští obyvatelé.

STRUKTURA VLASTNÍKŮ NEMOVITOSTÍ, KTERÉ TVOŘÍ ZKOUMANÉ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ ROMSKÉ LOKALITY

Obrázek 10.

Graf zobrazuje strukturu zkoumaných lokalit z hlediska typů vlastníků nemovitostí, které dané lokality tvoří. Zdaleka největší část nemovitostí vlastní obce. Zbývající část pak vlastní buď sami obyvatelé dané lokality či jiné soukromé osoby nebo firmy. V některých případech je nemovitost či nemovitosti ve vlastnictví více typů vlastníků.

ÚROVEŇ VYBAVENOSTI DOMŮ A BYTŮ VE ZKOUMANÝCH SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH ROMSKÝCH LOKALITÁCH

Obrázek 11.

Graf vyjadřuje úroveň vybavenosti objektů (topením, elektřinou, tekoucí a teplou vodou) tvořících zkoumané sociálně vyloučené a sociálním ohrožením vyloučené romské lokality. Jde o stav převažující v jednotlivých lokalitách.

ASISTENT PEDAGOGA PŮSOBÍCÍ NA NĚKTERÉ ZE ŠKOL, DO NICHŽ DOCHÁZÍ DĚTI ZE ZKOUMANÝCH SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT

Obrázek 12.

Graf ukazuje úroveň dostupnosti služeb asistenta pedagoga ve zkoumaných sociálně vyloučených romských lokalitách. Podává informaci o tom, zda alespoň na jedné ze základních škol, do nichž docházejí děti z příslušné lokality, působí asistent či asistentka pedagoga. Graf neposkytuje informaci o tom, kolik dětí z dané lokality do školy, na níž asistent/ka pedagoga působí dochází. V některých případech je to většina, v některých naprosté minimum.