GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.7.7.2 Lokalita B

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita B

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Komplex ubytovny pro neplatiče tvořený 3 dvoupodlažními budovami po 20 bytových jednotkách 3. kategorie
V současnosti jsou plně v provozu pouze dvě budovy. Třetí budova ještě není zkolaudována.

Poloha lokality v rámci obce

Periferie

Míra prostorového vyloučení

Jasné
V okolí se kromě vojenského prostoru, se kterým ubytovna sousedí, nachází pouze několik průmyslových objektů.
Nebližší sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí cca 200 metrů od lokality.
Základní občanská vybavenost je v dosahu cca 5 – 10 minut jízdy autobusem.

Stav domu/ů

Solidní
Většina přízemních bytů má problémy s plísněmi. Společné prostory jsou postupně devastovány.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Byty mají vždy společný bojler na patře, který je ovšem svou kapacitou nedostačující.
Některé bytové jednotky mají odpojenou elektřinu, tento problém pak řeší nelegálním odběrem ze společných prostor.
Vodoměr je společný pro celý dům.

Vlastník nemovitosti

Obec
Správcem je bytový podnik města.
Časté jsou problémy s dlužným nájemným. Je využíván institut zvláštního příjemce, ale situaci se ne vždy podařilo vyřešit vzhledem ke skutečnosti, že vznikaly i dluhy na energiích atd.
Pokus o spolupráci s jedním z nájemců – zajišťuje funkci správce objektu (dodržování pořádku), recipročně je mu snížen nájem.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováním
Lokalita vznikla nově, s účelem poskytnout ubytování neplatičům soudně vystěhovaným, s nárokem na náhradní ubytování. První objekt byl postaven v roce 1995, druhý v roce 1998 a třetí v roce 2003.
Byla zaznamenána migrace do zemí EU, konkrétně do Anglie.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

26 331

Odhad počtu romských obyvatel lokality

51 – 75

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

50 %
Podíl se neustále zvyšuje, protože pokud romská rodina z lokality A požádá o byt, automaticky jej získává výhradně v této lokalitě.

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

49 %

Od 16 do 60 let

50 %

Nad 61 let

1 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

100 %

Střední bez maturity

0 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

11,30 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

100 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel lokality je závislá na sociálních dávkách.
Někteří příležitostně pracují „načerno“.
Někteří si přivydělávají sběrem železného šrotu.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Je zde významně zastoupena lichva a krádeže.
Ojediněle se zde vyskytuje prostituce a prodej drog. Ojediněle mají také někteří obyvatelé lokality problém se závislostmi (alkoholismus, narkomanie, gamblerství).

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

71 – 80 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní, pomocná škola
Celkový počet žáků: 111

Odhad podílu romských žáků na škole

41 – 50 %

Existence přípravného ročníku

Ne
Škola měla přípravný ročník, dětem dokonce zajišťovala svačiny zdarma. Ročník byl zrušen pro malý zájem.

Aktivity a projekty

Působí zde 1 asistent pedagoga.
Organizují volnočasové aktivity.
Účastní se řady vzdělávacích projektů orientovaných na pedagogický sbor (např. Nová škola, Step by Step, Aisis, Humanitas Profes atd.)

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 1040

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Působí zde 1 asistent pedagoga.
Působí zde také sociální pedagog.
Nabízejí řadu volnočasových aktivit (kroužky).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, reálné zkušenosti zatím nemají.

Základní škola C

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 422

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty


Působí zde 1 asistent pedagoga.
Zajišťují doučování.
Realizují projekt „Začít spolu“ (1. stupeň).
Organizují volnočasové aktivity.
Účastní se řady vzdělávacích projektů orientovaných na pedagogický sbor (např. Nová škola, Step by Step, Aisis, Humanitas Profes atd.)

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Koncepce integrace neexistuje a ani se nepřipravuje.
V současné době se připravuje komunitní plán, do kterého je zahrnuta problematika sociálního vyloučení. Na tuto oblast byla vytvořena pracovní skupina.

Funkce romského poradce

Ano (od roku 2004)

Aktivity a projekty

Nerealizují žádné specifické aktivity ani projekty.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni. Praktické zkušenosti mají pouze v rámci programu SROP – „Posílení kapacity při plánování a realizaci programů v Moravskoslezském kraji“. (Nespecifikováno, zda hrazeno z ESF či ERDF).

Nestátní neziskové organizace

Společenství Romů na Moravě
Suvorova 8

Aktivity a projekty:
Provozují Komunitní centrum.
Nabízejí spolupráci na předškolní výchově a přípravě dětí pro vstup na ZŠ.
Zajišťují doučování.
Působí zde 2 TSP a 1 asistent pedagoga.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni. Sami nemají žádné praktické zkušenosti mohou v této věci však spolupracovat s brněnským centrem.

Slovo 21
Praha

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Terne čhave – Mladí lidé“ (projekt vzdělávání odborných pracovníků center pro rozvoj funkční gramotnosti romské mládeže). Cílem projektu je vybudování funkční sítě poskytovatelů specifických sociálních služeb v kraji určených především uživatelům ohroženým sociální exkluzí v důsledku života v prostorově segregovaných lokalitách.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Mají praktické zkušenosti s OP RLZ.

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.