GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.12.16.2 Lokalita B

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita B

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Jeden činžovní dům (tzv. osmidomy)

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba
Jedná se o starou cihlovou zástavbu, spíše okrajová část.
V současné době se z této části města stává lepší čtvrť, domy jsou postupně rekonstruovány.

Míra prostorového vyloučení

Žádné
V blízkosti této lokality jsou další objekty, kde bydlí Romové, nejsou ovšem vnímány jako sociálně vyloučené. Žijí zde společně s majoritou.
Základní občanská vybavenost je v dosahu do cca 10 – 30 minut chůze.

Stav domu/ů

Solidní
Omítka je oprýskaná, kolem domu je nepořádek.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava

Vlastník nemovitosti

Obec
Neplatičství řeší nejprve výzvou k uhrazení, splátkovým kalendářem, případně podáním žaloby a vystěhováním, neprodloužením smlouvy. V některých případech je využíván institut zvláštního příjemce. TSP chodí na jednání bytové komise a snaží se klienty včas upozorňovat na dluhy a řešit je.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Dlouhodobě existující lokalita
Dříve zde bydleli zaměstnanci Českých drah. Romové tu bydleli už i před rokem 1989.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

19 012

Odhad počtu romských obyvatel lokality

76 – 100

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

50 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

45 %

Od 16 do 60 let

50¨5 %

Nad 61 let

0 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

80 %

Střední bez maturity

19 %

Střední s maturitou a vyšší

1 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

11,20 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

90 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách či pobírá invalidní důchody.
Nebylo zjištěno, zda někdo z lokality pracuje.
Někteří si přivydělávají sběrem železného šrotu.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojedinělé se zde vyskytuje prostituce a gamblerství.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola, zvláštní škola, pomocná škola Celkový počet žáků: Informace nezjištěna (kapacita: 285 žáků)

Odhad podílu romských žáků na škole

Informace nezjištěna

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Informace nezjištěna

ESF a jiné zdroje financování

O možnostech čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informování, praktické zkušenosti zatím nemají.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 500

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10%

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Soustředí se na integraci dětí s dyslexií.
Doučování zajišťují individuálně podle potřeby.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informování, zkušenosti zatím nemají.

Základní škola C

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 630

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Organizují volnočasové aktivity (kroužky).
Doučování zajišťují individuálně podle potřeby.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informování, praktické zkušenosti zatím nemají.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje.
Připravují komunitní plán.

Funkce romského poradce

Ano

Aktivity a projekty

Od roku 2003 zde působí 1 TSP, který spolupracuje s Husitskou církví a o. s. Návraty, je v kontaktu se školami, pořádá společenské a kulturní akce. Úzce spolupracuje s NNO o. s. Návraty.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, mají praktické zkušenosti s přípravou investičních projektů.

Nestátní neziskové organizace

O. s. Návraty
Husova 418

Aktivity a projekty:
Poskytují bezplatné sociální a právní poradenství.
Organizují volnočasové aktivity pro děti.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informování, praktické zkušenosti zatím nemají.
MPSV
Město Louny

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.