GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.8.1 Čelechovice na Hané

[Obec s rozšířenou působností: Prostějov]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Dům o 6 bytech (bývalý statek)

Poloha lokality v rámci obce

Centrum
Lokalita se nachází v centru osady vzdálené od obce cca 10 minut chůze.

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Dům je součástí běžné zástavby.
Sociálně nevyloučení bydlí v těsné blízkosti lokality.
Základní občanská vybavenost je v dosahu cca 10 minut chůze. Některé služby a instituce se nacházejí v Prostějově (cca 25 minut).
V lokalitě je instalována jedna kamera místního kamerového systému.

Stav domu/ů

Solidní
Dům není na první pohled rozeznatelný od okolní zástavby.
Některá okna jsou rozbitá, omítka je místy opadaná, společné prostory jsou poničené. Komín je ve špatném stavu.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
V některých bytech se topí kamny na tuhá paliva.
V některých bytech je z důvodu neplatičství odpojen přívod vody, plynu a elektřiny. Dochází k nelegálnímu odběru elektřiny.

Vlastník nemovitosti

Obyvatelé lokality
Obyvatelům byla poskytnuta bezúročná půjčka na koupi domu. Byly s nimi podepsány smlouvy, na základě kterých po pěti letech (tj. v roce 2007) a plnění smluvených podmínek přechází objekt do jejich soukromého vlastnictví.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováváním
V roce 2002 byli do objektu bývalého statku přestěhováni Romové ze zrušené Kolonie u sv. Anny v Prostějově. (Objekt byl vybrán prostějovskou Domovní správou a. s. a nabídnut jako náhradní ubytování.)
Sociální mobilita nebyla zaznamenána. Obyvatelé budou moci prodat dům až v roce 2007, kdy na ně budou převedena vlastnická práva.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

1 221

Odhad počtu romských obyvatel lokality

26 – 50
Počet obyvatel sezónně narůstá díky početným návštěvám příbuzných ze Slovenska.

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

100 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

48 %

Od 16 do 60 let

52 %

Nad 61 let

0 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

100 %
Byl zde zaznamenán případ negramotnosti.

Střední bez maturity

0 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

10,80 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

95 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Několik osob pracuje příležitostně.
Někteří si přivydělávají sběrem železného šrotu.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

S výjimkou ojedinělých drobných krádeží nebyly problémové jevy zaznamenány.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

71 – 80 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola
Celkový počet žáků: 200

Odhad podílu romských žáků na škole

71 – 80 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Nerealizují žádné specifické projekty či aktivity.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou informováni, praktické zkušenosti nemají.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 120

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Organizují volnočasové aktivity (počítače, i-net, keramika, ping-pong atd.).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou informováni, praktické zkušenosti nemají.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne (Obec s rozšířenou působností: Prostějov)

Aktivity a projekty

Nerealizují žádné specifické projekty či aktivity.
V rámci udržení veřejného pořádku nainstalován obecní kamerový systém.
Plánují zažádat o dotace na TSP.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou informováni, praktické zkušenosti nemají.

Nestátní neziskové organizace

Člověk v Tísni – společnost při ČT, o. p. s.
Prostějov

Aktivity a projekty:
Působí zde 1 TSP (dojíždí z Prostějova).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají řadu praktických zkušeností.

Archa
Prostějov

Aktivity a projekty:
V minulosti zde zajišťovali TSP. Činnost je v současnosti pozastavena z důvodu nedostatku financí.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni. Praktické zkušenosti nemají.
V současnosti nedostali dotace na činnost, TSP pokračuje na bázi dobrovolnictví.

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.