GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.12.6.2 Lokalita B

[Obec s rozšířenou působností: Teplice]

Lokalita B

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Tři jednopatrové domy tvořící jeden celek
Domy jsou určené pro neplatiče.

Poloha lokality v rámci obce

Periferie
Lokalita se nachází cca 2 km za městem.

Míra prostorového vyloučení

Jasné
Lokalita se nachází cca 500 metrů od hlavní silnice, se kterou je z části spojena panelovou cestou, z části polní cestou, která je často rozmáčená. Přístup pro automobily je poměrně problematický.
V okruhu 500 metrů se nachází pouze vlaková zastávka.
Nejbližší sociálně nevyloučení bydlí cca 2 km od lokality.
Základní občanská vybavenost je v dosahu cca 40 – 60 min chůze od lokality.

Stav domu/ů

Solidní
Omítka je oprýskaná. Okapy jsou nové. Odpad je špatně udělaný, voda se hromadí před domy.
Jedna rodina si byt opravila na vlastní náklady.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Topí se kamny na tuhá paliva.
Do domu není zavedena teplá voda. Obyvatelé vodu ohřívají na kamnech.
Do domu není zaveden plyn.
Vyskytují se problémy s odvozem odpadu.

Vlastník nemovitosti

Obec
Jsou zde ubytováváni neplatiči z městských bytů.
Nájemní smlouvy jsou uzavírány na dobu určitou.
Jsou využívány splátkové kalendáře, lze požádat o prominutí penále. V případě vysokých dluhů se město uchyluje k žalobám.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováváním
Na byty pro neplatiče byl objekt přestavěn asi před pěti lety.
Migrace nebyla zjištěna.
Jeden byt je v současnosti prázdný.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

9 002

Odhad počtu romských obyvatel lokality

15 – 25

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

80 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

35 %

Od 16 do 60 let

65 %

Nad 61 let

0 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

95 %

Střední bez maturity

5 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

17,80 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

100 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Muži sezónně chodí na brigády (někdy „načerno“). Někteří si přivydělávají sběrem žaludů, lesních plodů, šneků a železného šrotu.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Nebyly zaznamenány žádné problémové jevy.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

61 – 70 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: obecná škola (1. stupeň), základní škola (2. stupeň), zvláštní škola (1. stupeň)
Celkový počet žáků: 250

Odhad podílu romských žáků na škole

21 – 30 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Nabízejí volnočasové aktivity (5 kroužků) – děti z lokality je ale nenavštěvují.
Realizují projekt „Hodina“.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou informováni, praktické zkušenosti nemají.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola, praktická škola (dvouletá)
Celkový počet žáků: informace nezjištěna

Odhad podílu romských žáků na škole

81 – 90

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Nabízejí volnočasové aktivity (8 kroužků – hudební, taneční, sportovní, ruční práce, německý jazyk aj.) – děti z lokality se účastní.
Realizují projekt „Hodina“

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni.
MŠMT (program „Podpora romských žáků středních škol“)

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje.
Připravují strategický plán.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Od roku 2001 zde působí 1 TSP.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, mají zkušenosti s projekty zaměřenými na rozvoj cestovního ruchu a kultury.

Nestátní neziskové organizace

O. s. Roma Duchcov
Bílina, Mírové nám. 9

Aktivity a projekty:
Ve spolupráci s DDM organizují volnočasové aktivity a doučování.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti nemají.

Jiný subjekt

Dům dětí a mládeže Duchcov
Družby 1006/48

Aktivity a projekty:
Organizují volnočasové aktivity (kroužek „Šikovné ruce“).
Pomáhají dětem při přípravě na střední školu.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti nemají.
Město Duchcov