GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.11.21 Třebešice

[Obec s rozšířenou působností: Čáslav]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Tři venkovská stavení – dvě se nachází vedle sebe v jedné ulici, jedno na druhé straně obce.

Poloha lokality v rámci obce

Centrum / Periferie

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí v bezprostředním sousedství.
Přímo v obci se nachází pouze obchod s potravinami, ostatní služby jsou dostupné cca 15 minut za použití autobusové dopravy.

Stav domu/ů

Spatný

Vybavenost domu/ů

Většina standardní výbavy chybí
Topí se kamny na pevná paliva.
Voda není do objektu zavedena, je nutno ji dovážet od obecního úřadu, kde je studna, přičemž výdej vody je pouze 2x denně (ráno a odpoledne po půl hodině). V objektech jsou tedy i velmi špatné hygienické podmínky.
Oba domy mají suchá WC.
Elektřina je zavedena.

Vlastník nemovitosti

Jejich obyvatelé

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a „přirozeného“ sestěhování
V 70. letech přicházeli do lokality Romové za prací v zemědělství (skupinu starousedlíků tvořily tři rodiny). Po pár letech se většina Romů odstěhovala a v lokalitě zbyla jen část jedné rodiny pocházející ze Slovenska. Postupem času sem začali přijíždět příbuzní zde bydlících Romů a počet obyvatel lokality začal narůstat.
Migrace slovenských Romů do lokality je především v posledních cca třech letech častá.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

228

Odhad počtu romských obyvatel lokality

76 – 100

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

100 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

cca 25 %

Od 16 do 60 let

cca 75 %

Nad 61 let

0 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

Informace nezjištěna

Střední bez maturity

Informace nezjištěna

Střední s maturitou a vyšší

Informace nezjištěna

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

27,70 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

100 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Někteří obyvatelé příležitostně legálně pracují (sezónní práce – výkopy apod.).

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytuje lichva a krádeže. Někteří obyvatelé lokality mají problémy s alkoholismem a narkomanií.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

91 – 100 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola, praktická škola (dvouletá)
Celkový počet žáků: 145

Odhad podílu romských žáků na škole

71 – 80 %

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

Na škole působí asistent pedagoga (škola má zájem o dalšího)
Nabízejí řadu volnočasových aktivit (kroužky – PC, zpěv atd.).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají.
Phare

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola
Celkový počet žáků: 58

Odhad podílu romských žáků na škole

51 – 60 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány žádné specifické aktivity a projekty

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány žádné specifické aktivity a projekty.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Nestátní neziskové organizace

Nebyly identifikovány žádné NNO.

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.