GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.14.4.3 Lokalita C

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita C

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Ubytovna o 20 pokojích

Poloha lokality v rámci obce

Periferie

Míra prostorového vyloučení

Částečné
Sociálně nevyloučení žijí zhruba ve vzdálenosti deseti minut chůze.
Občanská vybavenost je v dosahu 20 – 30 minut chůze.

Stav domu/ů

Solidní
Město má najatou firmu, která provádí úklid.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
Do objektu není zaveden plyn.
Ubytovna má společnou kuchyň a sociální zařízení (na 20 pokojů připadá jedna kuchyňka a tři záchody).

Vlastník nemovitosti

Obec

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Dlouhodobě existující lokalita
Lokalita vznikla více než před deseti lety.
Až na jednu rodinu nebyla zaznamenána sociální mobilita.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

27 410

Odhad počtu romských obyvatel lokality

26 – 50

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

85 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

36 %

Od 16 do 60 let

64 %

Nad 61 let

0 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

Informace nezjištěna

Střední bez maturity

Informace nezjištěna

Střední s maturitou a vyšší

Informace nezjištěna

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

11,00 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

98 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Někteří pracují v sezóně ve stavebnictví. Ve městě působí „romská“ firma, která příležitostně najímá místní Romy.
Někteří si přivydělávají sběrem železného šrotu.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se vyskytuje lichva (ve městě působí tři lichváři).
Gamblerství, narkomanie a alkoholismus se vyskytují ojediněle.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

41 – 50 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 330

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Nepovažován za potřebný, zajišťuje charita.

Aktivity a projekty

Doučování je zajišťováno individuálně podle dohody.
Spolupráce s KC Zeferino – od září pravděpodobně přesun centra do prostor školy
Příprava projektu „Komunitní centrum – přiblížení škole“ – zaměřeno na předškolní vzdělávání, práce s dětmi ze všech lokalit města.
Běžné volnočasové aktivity. Děti z lokality je však moc nenavštěvují.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní a pomocná škola
Celkový počet žáků: 130

Odhad podílu romských žáků na škole

21 – 30 %
v rámci programu zvláštní škola

Existence přípravného ročníku

Nepovažován za potřebný, zajišťuje charita.

Aktivity a projekty

Škola nezajišťuje žádné specifické aktivity.
Je zde nabídka volnočasových aktivit (např. sport, NJ, keramika – některé romské děti se účastní).

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje.
Komunitní plánování je v přípravné fázi. Nepočítají, že by byla romská problematika v plánu zohledněna.

Funkce romského poradce

Ano

Aktivity a projekty

V letech 2003 – 2004 realizovali ve spolupráci s Úřadem práce a holandským partnerským městem Bussum „Romprojekt“ (zahrnoval okresy Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod Radhoštěm). Cílem bylo zvýšení zaměstnanosti Romů prostřednictvím rekvalifikačních kurzů s následnou praxí a možností zaměstnání (v případě spokojenosti s pracovníkem). Výuka probíhala na Středních odborných učilištích a Obchodní akademii ve Valašském Meziříčí. Účastníci na konci získali osvědčení v oborech kuchař - číšník, stavební dělník a administrativní pracovník. Do projektu bylo zařazeno 24 nezaměstnaných Romů, 22 dokončilo kurz, do zaměstnání nastoupilo 19, v současné době pracuje 5 Romů.
Od roku 2006 realizována TSP.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Zkušenosti mají především s investičními projekty hrazenými z jiných programů.
Založena agentura 4 Europartners, která by měla zpracovávat projety SROP.
Romprojekt financován z česko-holandského fondu Matra a z MPSV.
Zlínský kraj (na TSP)

Nestátní neziskové organizace

Charita Valašské Meziříčí
Kpt. Zavadila 1345

Aktivity a projekty:
Komunitní centrum „Zeferino“ má denní stacionář, který funguje jako školka (chodí sem 11 dětí z lokalit); v jeho rámci je zajišťována předškolní příprava.
Pro větší děti organizují doučování a volnočasové aktivity (vaření, soutěže, sportování, break dance; kroužky fungují 2x týdně, dochází do nich 15 dětí z jedné sociálně vyloučené lokality).
Při KC je provozována Sociálně – právní poradna.
Financování:
Informace nezjištěna

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.

Aktivity a projekty: Financování: