GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.11.4 Brodce nad Jizerou

[Obec s rozšířenou působností: Mladá Boleslav]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Dva samostatné patrové rodinné domy

Poloha lokality v rámci obce

Periferie
Budovy jsou od sebe vzdáleny cca 250 metrů, odděluje je hlavní silnice.

Míra prostorového vyloučení

Částečné
Oba domy nejsou výrazně mimo zástavbu obce.
Nejbližší sociálně nevyloučení obyvatelé obce žijí cca 50 metrů od lokality.
Většina základních služeb je dobře dostupná (5 – 10 minut pěšky nebo 15 – 20 minut autobusem).

Stav domu/ů

Špatný / Neobyvatelný
Jeden z domů je neobyvatelný.
Druhý dům je v havarijním stavu, hlavně díky stavu střechy, kterou do domu zatéká. Závažným problémem je též nefunkčnost kanalizace. Údajně dochází k úniku odpadu do sklepení domu. V obou případech jde o nezkolaudované průmyslové budovy.
Problémy s hmyzem.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy není k dispozici
V jednom z domů existovalo ústřední topení, které je v současnosti mimo provoz z důvodu poruch na obvodu topení (zejména centrálního kotle).
Voda je do domu dopravována v plechových nádobách z druhé stavby tvořící lokalitu, kde vodu legálně odebírá jediná rodina.
Odvoz odpadu je nedostatečný – hromadí se v okolí staveb.

Vlastník nemovitosti

Obyvatelé lokality / Jiné soukromé osoby či firmy
V současné době je 1. dům ve výhradním vlastnictví jeho obyvatel. Každé rodině náleží 1/9 objektu. Zároveň aktuálně probíhá jednání o odkoupení tohoto objektu soukromým podnikatelem.
V případě 2. domu je ideální polovina ve vlastnictví jeho obyvatel (jedné z rodin) a polovinu vlastní soukromý podnikatel.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováním
Dříve objekty patřily k místnímu cukrovaru, který již není v provozu.
První rodina se do Brodců přistěhovala v roce 1998 – 99 (vystěhována z Mladé Boleslavi), postupně následovaly další. V létě přijíždějí dlouhodobé návštěvy ze Slovenska.
Ojediněle byly zaznamenány příklady migrace obyvatel lokality do jiné sociálně vyloučené lokality v ČR (Boreč, Mladá Boleslav).

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

924

Odhad počtu romských obyvatel lokality

51 – 75

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

97 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

Informace nezjištěna
Trvale hlášených 16 obyvatel.

Od 16 do 60 let

Informace nezjištěna
Trvale hlášených 29 obyvatel.

Nad 61 let

0 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

100 %

Střední bez maturity

0 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

7,10 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

98 %

Formy zabezpečení obživy

Někteří obyvatelé lokality jsou příležitostně najímáni externím podnikatelem na sezónní stavební, výkopové či jiné manuální práce. Část obyvatel lokality se živí též sběrem železného šrotu a barevných kovů.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Významně jsou zde rozšířeny drobné krádeže a narkomanie (zaznamenán větší výskyt uživatelů toluenu). Ojediněle se zde vyskytuje lichva, prodej drog a prostituce.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 187

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Žádné specifické aktivity a projekty neexistují.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní a pomocná škola
Celkový počet žáků: 185

Odhad podílu romských žáků na škole

31 – 40 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Na škole je provozován kroužek tance, kterého se účastní 7 dětí z Brodců (informace ke specifické účasti dětí z lokality nezjištěna).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Nebyly identifikovány žádné specifické aktivity.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají.

Nestátní neziskové organizace

Jekhetane Luma
Na Skalce 70, Kněžmost

Aktivity a projekty:
Poradenství – OP v Mladé Boleslavi – zajištění komplexní pomoci v náhlé sociální krizi, osobní doprovod na úřady, k lékaři apod., základní TSP. Vše poskytováno i obyvatelům této lokality. Od léta 2006 bude pod projektem OP sloučena též Pracovní agentura Luma – komplexní podpora dlouhodobě nezaměstnaných Romů.
Příprava projektu nízkoprahového klubu.
Financování:
Základní informace o ESF mají, reálné zkušenosti s projekty především v rámci Globálního grantu a zdrojů OSF.

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.